Share |

Adio fișe fiscale! Angajatorii au noi obligații din acest an

Fişele fiscale se depun pentru ultima dată anul acesta, pentru evidențierea veniturilor brute și a impozitului datorat bugetului de stat în anul 2011. Începând cu data de 1 ianuarie 2012,  depunerea fișelor fiscale nu mai este obligatorie. Asta înseamnă că  angajatorii nu mai sunt obligaţi să completeze şi să depună copii după aceste documente la direcțiile de finanțe. În schimb, a fost introdusă o nouă obligaţie declarativă, pe care plătitorii de venituri vor trebui să o îndeplinească anual, până la finalul lunii februarie. Până acum informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprindeau în fişele fiscale, iar angajatorul sau plătitorul de venituri avea obligaţia de a completa aceste formulare pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor şi să le păstreze pe întreaga durată a angajării. Copiile după fişele fiscale se depuneau la organul fiscal competent, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Din acest an însă,  plătitorii de venituri din salarii sunt obligaţi să elibereze, la cererea contribuabilului, un document care să cuprindă informaţii cu privire la datele de identificare ale acestuia, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut, document care însă nu se mai prezintă sub forma unui formular tipizat.

Your rating: Nimic Average: 5 (1 vote)