Share |

Aproape 3000 de elevi buzoieni au susținut, astăzi, prima probă la Bacalaureat

Prima probă a Bacalaureatului îa avut loc, luni, la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Accesul în sălile de examen a avut loc respectând o serie de reguli impuse de pandemia de coronavirus și care au fost adus ela cunoștința elevilor de către Inspectoratul Școlar Județean Buzău:

• la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;

• vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);

• se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide;

• în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;

• intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

• existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

• în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt;

• pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Subiectele la Română la BAC 2020 au fost aceleași la profilul real și la profilul uman. Singura diferență a fost la subiectul al III-lea, unde a picat comedia, însă cerința a fost diferită. Absolvenții de la profilul uman au avut ca subiect „particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată”, în timp ce absolvenții profilului real au avut „particularitățile unei comedii studiate”.

Potrivit IȘJ Buzău, 2545 de elevi din promoția curentă și 431 din seriile anterioare vor susține luni prima probă la examenul de bacalaureat, respectiv proba scrisă la limba și literatura română. În Buzău au fost constituite 19 centre de examen și 3 centre de evaluare.

 

No votes yet