Share |

Primăria municipiului Buzău își închide programul cu publicul

  În contextul Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 prin care se recomandă limitarea deplasării personelor, Primăria municipiului Buzău își închide programul de lucru cu publicul direct în spațiile instituției, cu următoarele excepții:

-Starea Civilă      între orele 10.00 -12.00

-Direcția de Evidenta Persoanei între orele  10.00- 12.00.

 

 Pentru celelalte servicii se recomandă utilizarea celorlalte mijloacelor de comunicare electronice, după cum urmează:

•             transmiterea on-line de cereri sau solicitări (inclusiv anexarea de documente), la adresele de e-mail:

-              ghiseu.unic@primariabuzau.ro,

-              directiaec@primariabuzau.ro - pentru cereri specifice Direcției Economice,

precum și prin poștă.

•                    plata taxelor și impozitelor prin utilizarea  mijloacelor on-line de plată prin:

1.            site-ul național  www.ghiseul.ro;

2.            site-ul primăriei  www.primariabuzau.ro – Ghișeu electronic (doar după ce s-au obținut date de autentificare de la primărie).

•             totodată, se pot efectua plăți ale taxelor și impozitelor locale la toate sediile poștale de pe raza municipiului Buzău.

 

Începând cu 23.03.2020, Primăria Buzău pune la dispoziția cetățenilor

” PORTAL SERVICII ELECTRONICE”

ce poate fi accesat prin site-ul www.primariabuzau.ro, pentru depunerea de solicitări pentru:

•             Petiții și sesizări online

•             CU Certificat de urbanism

•             CU Certificat de Urbanism pentru dezlipire, aplipire imobile, inscriere servitude

•             CU Certificat de Urbanism pentru Extindere si Bransamente la Retele Edilitare

 

 

•             CU Certificate de Urbanism de Informare (Reglementari Urbanistice)

•             AC Autorizație de construire

•             Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

•             Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

•             Cerere eliberare situatie fiscala - Executori judecatoresti

•             Cerere eliberare certificat fiscal – Notari.

 

Totodată, pentru relații suplimentare privind documentele ce trebuie anexate la trimiterile on-line, vă punem la dispoziție numerele de telefon ale serviciilor de specialitate:

NR. CRT.              DENUMIREA COMPARTIMENTULUI        TELEFON-DIRECT

1             GHISEU  UNIC

e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro

0238- 411015

2             SECRETARIAT PRIMAR   0238-710562

3             SECRETARIAT VICEPRIMAR 1      0238-710204

4             SERVICIU GOSPODARIE COMUNALĂ      

0238-710692

5             ARHITECT SEF    0238-710614

6             SERVICIUL URBANISM   0238-725538

7             SERVICIUL AUTORIZATII CONSTRUCTII   0238-723398

8             BIROUL ÎNDRUMARE ȘI CONTROL ASOCIAȚII PROPRIETARI          0338-401315

9             COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ            0338-401032

10           SERVICIUL AGRICOL       0338-401032

11           BIROUL  COMERȚ, TRANSPORTURI LOCALE         0238-710679

12           SERVICIUL EVIDENȚĂ, PATRIMONIU, LICITAȚII   0238-713799

13           SERVICIUL ADMINISTRARE  FOND  LOCATIV         0238-401882

14           DIRECTIA ECONOMICĂ

e-mail: directiaec@primariabuzau.ro

 

15           REGISTRATURA DIRECTIA ECONOMICA0238-711732

16           SERVICIUL PRELUCRARE DATE    0238-713420

17           SERVICIU URMARIRE, EXECUTARE SI COLECTARE CREANTE FISCALE PERSOANE FIZICE     0238-727872

18           SERVICIU URMARIRE, EXECUTARE SI COLECTARE CREANTE FISCALE PERSOANE JURIDICE0238-727872

19           SERVICIU CONTROL, INSPECTIE SI FACILITATI FISCALE PERSOANE FIZICE

 

 

                0238-727873

20           SERVICIU CONTROL SI INSPECTIE FISCALA PERSOANE JURIDICE  0238-727871

21           SECRETARIAT DIRECTOR ECONOMIC     

0238-717658

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

No votes yet