Share |

Primarul Constantin Toma vrea să mai consulte o dată cetățenii cu privire la utilizarea terenurilor de sport ale școlilor

Primarul municipiului Buzău a lansat o invitație cetățenilor orașului de a se pronunța cu privire la bazele sportive ale unităților școlare din municipiul Buzău. În vara anului trecut, municipalitatea a promovat o hotărâre prin care elevilor li se permite accesul pe terenurile de sport ale școlilor în afara orelor de curs, hotărâre care nu s-a respectat de către toți directorii. Este drept că odată intrată în vigoare, s-a dovedit că hotărârea în cauză are nevoie să fie îmbunătățită, ceea ce explică decizia autorității locale de a relua pe această temă.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău  a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al  Municipiului  Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până cel târziu 23 octombrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

     

No votes yet