Share |

Organizația PSD Vadu Pașii | COMUNICAT DE PRESĂ

Organizația PSD a comunei Vadu Pașii constată cu îngrijorare că în continuare conflictul instituțional dintre Consiliul Local pe de o parte și primarul Firon Gheorghe, asistat de secretarul comunei Tudorie Florentina Oana, pe de altă parte, conflict generat de cei din urmă, este întreținut cu ardoare de aceste două persoane.

Timp de două luni convocarea Consiliului Local în ședințe ordinare s-a efectuat cu încălcarea legislației în vigoare, atât din punct de vedere al conținutului Dispoziției privind convocarea, cât și al termenelor în care s-au emis aceste dispoziții. În plus, proiectele de Hotărâri pe care le prezintă primarul, contrasemnate de secretarul comunei, au un conținut neclar. De exemplu, proiectul de rectificare bugetară este incomplet, conține o serie de neconcordanțe flagrante, nu precizează de unde sunt luate fondurile și unde se alocă.
Având în vedere această situație perpetuată de autoritatea executivă a comunei Vadu Pașii, consilierii locali membri ai Partidului Social Democrat au decis să nu participe la aceste ședințe pentru a nu gira un demers lipsit de legalitate din toate punctele de vedere.
Totodată, deoarece consilierii locali ai PSD, alături de mai mulți colegi, înțeleg importanța și necesitatea întrunirii Consiliului Local al comunei Vadu Pașii și doresc să acționeze cu bună credință în slujba cetățeanului, au decis, conform art. 133 alin (2) litera b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ să convoace Consiliul Local al comunei Vadu Pașii în ședință ordinară în data de marți, 17.12.2019, ora 13:00. Urmând procedura legală, convocarea s-a făcut în data de 13.12.2017. Articolul 134 alin. (2) al OUG nr. 57/2019 precizează: Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție. Cu o completă sfidare a prevederilor legale, secretarul comunei, doamna Tudorie, probabil la îndemnul primarului Firon, nu a transmis celorlalți consilieri locali convocarea pentru această ședință, tratând cu dispreț consilierii locali inițiatori.
Deoarece în data de 16 decembrie 2019 a fost emisă Dispoziția privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Pașii în ședință ordinară în luna decembrie 2019, reprezentanții PSD vor participa la această ședință pentru a debloca impasul administrativ în care se află comuna și pentru a reitera dorința de a avea o relație de bună credință cu cetățeanul.
Dorim, cu această ocazie, să invităm reprezentanții mass-media și toți cetățenii interesați să participe la lucrările Consiliului Local al comunei Vadu Pașii în data de vineri, 20 decembrie 2019, ora 16:30, la sediul Consiliului local din Vadu Pașii, Str. Principală, nr. 26, sat Vadu Pașii, Comuna Vadu Pașii, Județul Buzău, unde membrii PSD în Consiliul local vor explica motivele care au stat la baza deciziilor de a nu participa la ședințele anterioare și la cea de a răspunde afirmativ acestei convocări și pentru a analiza împreună proiectele de Hotărâre

Cu stimă,

Organizația comunală PSD Vadu Pașii
Președinte Valeriu MĂNESCU

No votes yet