Share |

Lecţia despre Holocaust

Analiza trecutului este, în genere, apanajul istoricului şi ar trebui să fie, în special, al acelui istoric de calitate şi de curăţenie morală, însă nu o dată istoricul angajat ideologic, cât şi alte medii de canalizare a unor opinii tendenţioase vin să strice ordinea firească a obiectivităţii şi, mai grav, pervertesc conştiinţele contemporanilor, direcţionându-le spre traiectorii potenţial periculoase.
Un astfel de capitol sensibil al istoriei noastre contemporane îl constituie Holocaustul. Emblema negativă a acestui act genocidal, care a marcat istoria noastră contemporană, stă în atenţia sistemului de învăţământ românesc actual şi, în linii mari, prin programe didactice sau activităţi specifice este adus la cunoştinţa tinerei generaţii.
În acest sens, vineri, 21 octombrie, Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” a derulat o activitate educaţională, având drept obiectiv comemorarea Holocaustului din România. Iniţiatorii activităţii au fost inspectorul de specialitate, profesor Ana Preda Tudor, şi profesorul Dănuţ Solcan, iar ca reprezentant din partea echipei manageriale a instituţiei şcolare, directorul adjunct, Laurenţiu Ţepeluş. Activitatea de comemorare a Holocaustului a căpătat un plus de complexitate prin intermedierea unui parteneriat între iniţiatori şi Comunitatea Evreilor din Focşani, prezidată de către domnul Mircea Rond. Astfel, elevii participanţi la activitate au beneficiat de prezenţa domnului Bernard Weiner, reprezentant al Obştii Evreilor Buzoieni.

Publicul şcolar hasdean, prezent în aula Amfiteatrului, a avut posibilitatea să descopere o serie de aspecte care fac subiectul fenomenului Holocaustului în plan european, dar şi particularizat, cazului românesc. O parte dintre elevii participanţi a încercat, într-o manieră personală de analiză, să ilustreze Holocaustul prin intermediul viziunilor cinematografice care au pus în scenă aspecte ale genocidului evreilor, dar şi al altor categorii etnice şi confesionale, în perioada controlului militar al celui de-al Treilea Reich.
Tot în prima parte a activităţii, elevii au răspuns destul de spontan provocării unei dezbateri libere în contact cu invitatul special, domnul Bernard Weiner. În acest context, ziarul „Gazeta buzoiană” a solicitat domnului Weiner o opinie despre utilitate practică a unor astfel de activităţi comemorative desfăşurate în mediul educaţional. Necesitatea unei astfel de întrebări a fost reclamată de faptul că încă există în societatea românească actuală medii intelectuale negaţioniste în legătură cu fenomenul Holocaustului. Ne referim la acele medii care menţin în continuare un climat de ostilitate  faţă de evidenţele documentare şi aduc un mare deserviciu comportamentului democratic şi umanitarist al tinerei generaţii. În legătură cu acest aspect, domnul Weiner ne-a declarat următoarele: „Aceste activităţi consider că nu sunt lipsite de interes şi nici de finalitate. Ele au un mare rol, chiar dacă, la o primă vedere, par a fi o picătură într-un ocean. Da, este real faptul că există o serie de medii şi de curente de opinie care încearcă să distorsioneze adevărul istoric. Se încearcă chiar şi accentuare ideii cum că Holocaustul este o invenţie evreiască. Provocări de acest gen au fost  şi vor mai fi, dar realitatea rămâne realitate. Trebuie să fim fideli adevărului documentar. Conchid: fiecare activitate care poate duce la o bună cunoaştere a perioadei respective, este binevenită. Nu aş vrea să se uite faptul că au fost şi români care au ajutat populaţia evreiască în perioada respectivă. Noi acelor români le mulţumim şi pentru fapta lor, avem în Israel cunoscuta Alee a Drepţilor, unde sunt menţionate, spre recunoştinţă, numele lor.”
În ultima parte a activităţii, elevii şi-au completat cunoştinţele privind Holocaustul din România, prin intermediul vizionării unui film documentar, aplicat tematic, care a combinat fondul imaginilor de arhivă, cu mărturia orală, dar şi cu opiniile unor holocaustologi, despre complexitatea de manifestare a acestui fenomen negativ din istoria României contemporane.

Your rating: Nimic Average: 4.8 (4 votes)

Comentarii

Asteptam ceva mai multe amanunte.

Daca se prezenta si holocaustul comunist la acelasi liceu evident intr-o nota paralela, cred ca era ceva de remarcat asa nu vad decat lustru la pantofii si sortul de miel al unora...pacat!

Eu astept de la Anonymus amanunte !!!