Share |

Școala cu clasele I-VIII din Mătești, comuna Săpoca va fi complet reabilitată, extinsă și complet utilată

Primăria comunei Săpoca, în calitate de beneficiar al finanţării, anunţă lansarea oficială a proiectului „Reabilitarea, extinderea și utilarea școlii cu clasele I-VIII Mătești, comuna Săpoca”, cod SMIS 12918. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Valoarea totală a proiectului este de 2.788.418,40 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 1.736.963,57 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 265.653,25 lei (13%) şi contribuţia Consiliului Local Săpoca 785.801,58 lei (40.869,73 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 210.710,87  lei – valoarea cheltuielilor neeligibile şi 534.220,98 lei  TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile). Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea, extinderea si utilarea școlii cu clasele I-VIII Mătești, comuna Săpoca” vizează îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotarii școlii din satul Mătești, comuna Săpoca, județul Buzău, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.Obiectivul specific al proiectului constă în:                                               

  • Creşterea calității infrastructurii sociale din comuna Săpoca;
  • Creşterea gradului de confort pentru copii şi cadrele didactice din Școala cu clasele I-VIII Mătești;
  • Creşterea stabilității populației prin oferirea de condiţii de viaţă din punct de vedere economico-social cât mai avantajoase;
  • Dezvoltarea sistemului de învăţământ interactiv, prin utilizarea computerelor - ca urmare a aducerii laboratorului de informatică la standarde ridicate;
  • Aducerea condiţiilor de învăţământ la standarde cât mai apropiate de nivelul european.

Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni: 31 decembrie 2011 – 30 iunie 2013. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Local Săpoca, manager de proiect – domnul Laurențiu-Iulian Manea, telefon  0238528144, fax 0238528479

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

No votes yet