Share |

Ședința AGA a Companiei de Apă încheiată cu aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi

În ședința ordinară și extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă au fost aprobate toate propunerile supuse votului, privind situațiile financiare ale Companiei, acest lucru fiind posibil ca urmare a faptului că reprezentantul Consiliului Local Municipal Buzău, în persoana Georgetei Cristea, nu a putut participa. Lipsa de participare a celei din urmă la lucrările AGA a fost urmarea deciziei luate de către ceilalți mebri ai AGA, care au considerat că dreptul său de reprezentare a fost anulat printr-o hotărîre judecătorească. În aceste condiții, toate punctele trecute pe ordinea de zi atît a ședinței ordinare, cît și a ședinței extraordinare, au fost votate fără nicio obiecție. Purtătorul de cuvînt al Companiei de Apă, Timotei Oprea, a declarat că prin aprobarea punctelor aflate pe ordinea de zi s-a produs un act de normalitate care va permite desfășurarea în continuare a activității CA. Potrivit lui Oprea, orice investiție a Companiei are nevoie de o analiză beneficiu-cost, care nu poate fi realizată fără aprobarea situațiilor financiare din anul precedent. Acest lucru înseamnă că, pe mai departe, activitatea Companiei de Apă, în speță punerea în aplicare a planului de investiții vizat pentru anul în curs, se poate desfășura fără opreliști.

No votes yet