Share |

„Telefonul vârstnicului”, în curând la Buzău!! Vezi aici despre ce este vorba!

Executivul Consiliului Judeţean va solicita plenului aleşilor, în următoarea ședință ordinară, aprobarea colaborării dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău și Fundaţia Principesa Margareta a României, pentru implementarea proiectului „Telefonul Vârstnicului”, destinat persoanelor vârstnice din judeţul, Buzău, proiect dezvoltat de partenerul – organizaţie neguvernamentală.

Obiectul convenției este printre altele reprezentat de colaborarea celor două părți în vederea creșterii nivelului de informare a vârstniciior privind drepturile și beneficiile asigurate acestora de ambele părți, precum şi despre modalităţile de furnizare a acestora, în sensul  acordării unor informatii corecte despre serviciiie oferite prin proiectul Telefonul Vârstnicului, proiect dezvoltat de FPMR, persoanelor din grupul tintă (vârstnici peste 65 de ani, indiferent de sex, din mediul urban si rural, vorbitoare de limba romană, cu acces la servicii de telefonie fixă/mobilă);  sensibilizării publicului larg prin activitățile desfăsurate asupra problematicii vârstnicilor, asistenţei sociale a vârstnicilor aflati în dificultate si mobilizarea comunităţii în beneficiul acestora.

Beneficiarii acţiunilor de colaborare sunt persoane adulte cu vârsta peste 65 de ani din judetul Buzău, care au nevoie de informații, sfaturi sau îndrumare către serviciile necesare, ori sunt afectate de izolare socială și sărăcie. Convenția dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Fundaţia Principesa Margareta a României intră în vigoare la data semnării acesteia şi are durata de un an, cu prelungire automată, pentru aceeaşi  perioadă, dacă părţile nu decid altfel şi notifică celeilalte părţi acest lucru, în scris, în termen de 15 zile.

Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică națională, gratuită și confidențială care se adreseaza în principal vârstnicilor din România în scop de informare, alinare e singuratății, dar și de promovare a participării sociale în randul vârstnicnor. Acestora le va fi oferit telefonic consiliere socială de specialitate (informare și îndrumare către posibilitățile de sprijin din comunitățile locale) și suport moral vârstniciior singuri care apelează la ajutor.

Pe lângă problemele financiare și cele medicale, categoria de populație cu vârsta de peste 65 ani întâmpină două mari probleme: singurătatea și accesul limitat la informație. Acestea sunt cauzate atât de fenomenele sociale de izolare și discriminare a persoanelor vârstnice, cât și de migrația accentuată din ultimii ani a familiilor tinere. În plus, maladiile moderne, precum cancerul, fac multe victime în rândul populației tinere, lăsând vârstnicii fără copii, rude sau prieteni (grup de suport și sursă de informare) și contribuind la izolarea socială a acestora.

În luna septembrie 2017, Fundația Principesa Margareta a României a lansat TeleClubul Seniorilor, un serviciu complementar serviciului de reapelare periodică al liniei de ajutor Telefonul Vârstnicului. TeleClubul Seniorilor reprezintă o soluție pentru alinarea singurătății vârstnicilor care nu au posibilitatea să participe la un club al seniorilor în comunitatea locală, fie pentru că acesta nu există, fie pentru că vârstnicii nu se pot deplasa. Prin intermediul TeleClubului Seniorilor, vârstnicii au ocazia să socializeze și să discute cu alți vârstnici pe teme de interes comune. Grupul devine astfel o punte emoțională și un sprijin moral, sporind sentimentul de încredere și apartenență.

No votes yet