Share |

600 de cereri pentru subvenția la motorină depuse la APIA

Un număr mare de cereri din partea fermierilor buzoieni pentru subvenții la motorină, la lucrările agricole efectuate în acest an agricol a fost înregistrat la APIA. La nivelul județului Buzău s-au înregistrat aproape 600 de astfel de cereri. Fermierii au primit o subvenție de peste 1,4 lei pe litrul de motorină, așa cum a fost stabilită pentru 2017. Ajutorul de stat la motorină se acordă pentru 4 trimestre, prin rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă. Cererea de acord prealabil pentru finantare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementata prin Hotararea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020, inclusiv. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai schemei de finanțare  dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai tîrziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. Ajutorul de stat se acordă producatorilor agricoli care sunt înscriși în Registrul unic de identificare al APIA, în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantațiilor viticole, în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate, precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, in Registrul național al exploatațiilor al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitar veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz.

No votes yet