Share |

Alte posturi scoase la concurs de Consiliul Județean Buzău

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

 

după cum urmează:

  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul administrație publică, Direcția juridică și administrație publică locală;
  • consilier, grad profesional IA (2 posturi) – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 26 septembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 18 septembrie 2017 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 20.09.2017;
  • proba scrisă: 26.09.2017, ora 10oo;
  • proba interviu: 29.09.2017, ora 14oo.

       Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se găsesc pe site-ul oficial al Consiliului Județean Buzău.

No votes yet