Share |

ANUNȚ PUBLIC | Află ce vrea conducerea Primăriei să facă în centrul Buzăului!

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

 

  • proiect de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative .

 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 23 ianuarie2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

        

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

No votes yet