Share |

ANUNȚ PUBLIC! Primăria comunei Unguriu, anunță lansare de proiect în data de 28.06.208

COMUNA UNGURIU, JUDEȚUL BUZĂU, în calitate de beneficiar al proiectului ”Achiziție vehicul special si echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Comuna Unguriu, Judetul Buzau“, anunță organizarea în data de 28.06.2018, la sediul primăriei comunei Unguriu, județul Buzău, a seminarului de lansare oficială a proiectului.
Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER, prin Grupul de Acțiune Locală “Colinele Buzăului”.
Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă îmbunătățirea accesului populației din comuna Unguriu, la serviciile publice de bază și creșterea siguranței locuitorilor, prin achiziționarea unui vehicul special dotat cu sistem pentru stingerea incendiilor și echipamente (generator portabil și motoferăstrău) , în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Unguriu, pe o perioadă de 12 luni.

No votes yet