Share |

Ce planuri are Primăria Buzău pentru luna august!

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna august 2018 vor fi iniţiate următoarele proiecte de hotărâri cu caracter normativ:

 

  • proiect de hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;
  • proiect de hotărâre pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datoratăde către utilizatori, în cazul prestațiilor de careaceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciuluidesalubrizare.

 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâri pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri susmenţionate pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 03 august2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

No votes yet