Share |

COMUNICAT DE PRESĂ | În atenția asiguraților care solicită eliberare cardului național de asigurări de sănătate DUPLICAT

Avand in vedere riscurile epidemiologice existente si in vederea prevenirii raspandirii infectiilor cu COVID - 19, conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Buzau, propune asiguratilor ca incepand cu data prezentului, cererile completate insotite de documentele necesare obtinerii cardului national de asigurari de sanatate duplicat, sa fie transmise casei de asigurări de sănătate prin e-mail la adresa : office@casbz.ro sau prin postă la adresa: Buzau, str. Crizantemelor nr. 18, Jud. Buzau,  Astfel:

- in cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial;

- în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial;

- alte situaţii justificate;

titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia sa solicite eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă (model anexat prezentului comunicat), însoţită de documente:

- copie act de identitate;

- dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia (in suma de 15.26 RON).

Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul (CAS Buzau - cont bancar: RO10TREZ1665005XXX000306, COD FISCAL CAS BUZAU - 11317897, EXPLICATIE = CV CARD DUPLICAT, OBLIGATORIU NUME, PRENUME, CNP BENEFICAR).

        Formularul de cerere de eliberare a cardului national de asigurari de sanatate duplicat, precum si informatiile necesare efectuarii platii contravalorii acestuia sunt cuprinse in fisierul anexat prezentului comunicat.

 

        

 CONDUCEREA CJAS BUZAU

No votes yet