Share |

Denumire nouă pentru Piața Dacia

Executivul Primăriei lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune o denumire nouă pentru Piața Dacia din municipiul Buzău, proiect inițiat de consilierul municipal Silviu Roșioru.

"În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna martie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

 

·        proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piața Revoluției 1989.

 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 20 martie 2020, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela."

        

 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

No votes yet