Share |

Firmele de construcții au intrat sub „lupa” ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă  desfasoara în acest an o campanie care vizează respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea si informarea lucratorilor in activitatile din domeniul constructiilor, coduri CAEN 41, 42, 43, cu capital de stat, privat si mixt, informeaza un comunicat al institutiei.

Obiectivul campaniei il reprezinta cresterea gradului de constientizare a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii cerintelor minime de securitate si sanatate in munca.

Dupa cum se arata in comunicat, asumarea responsabilitatii de catre angajator se realizeaza prin:

-asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

-prevenirea riscurilor profesionale;

-informarea si instruirea lucratorilor;

-asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

Rezultatele controalelor efectuate anterior au scos in evidenta o serie de neconformitati constatate in intreaga tara, legate de obligatiile angajatorilor privind informarea si instruirea lucratorilor care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dupa cum urmeaza:

-nu se iau masuri astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca toate informatiile necesare referitoare la riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si la masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul unitatilor, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si fiecarei functii;

-nu sunt stabilite masuri pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM sa aiba acces la informatiile privind evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri;

-nu sunt informati toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent de accidentare si nu au fost stabilite masuri pentru protectia lor;

-nu sunt furnizate instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav sau iminent de accidentare;

-nu se iau masurile necesare, pentru ca in cazul unui pericol grav si iminent de accidentare si atunci cand seful ierarhic superior nu poate fi contactat, sa existe persoana desemnata, competenta, care sa aplice masurile corespunzatoare, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol;

-nu sunt asigurate conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau: la angajare; la schimbarea locului de munca sau la transfer; la introducerea unui nou echipament sau a unor modificari ale echipamentului existent; la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru si la executarea unor lucrari speciale;

-nu au fost stabilite masuri pentru ca lucratorii din unitati subordonate antreprenorului general sa primeasca instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitatea si sanatatea in munca;

-nu s-a controlat cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-angajatorii nu dispun de programe de instruire - testare la nivelul intreprinderilor pentru conducatorii locurilor de munca si lucratori, pe meserii si activitati;

-fisele de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu sunt pastrate de conducatorii locurilor de munca si nu sunt insotite de copii ale fiselor de aptitudini valabile si completate de medici specializati in medicina muncii;

-continutul instruirilor si acordarii masurilor de prim-ajutor nu sunt in conformitate cu tematica aprobata de angajator pentru fiecare faza de instruire si cu aspectele practice.

Actiunile de control vor avea loc in perioada aprilie - octombrie 2018, iar verificarea realizarii masurilor dispuse si stabilite in procesele-verbale de control, incheiate cu ocazia controalelor, se va realiza in luna noiembrie 2018.

No votes yet