Share |

Plan de măsuri al Companiei de Apă în contextul pericolului răspândirii virusului COVID-19

În contextul generat de răspândirea infecției cu Coronavirus – COVID – 19, Compania de Apă SA Buzău a inițiat un program de măsuri pe mai multe planuri. Astfel, prin decizia directorului general s-a constituit Grupul de coordonare situații speciale pentru stabilirea și implementarea măsurilor optime de prevenire a răspândirii, de control și de intervenție în cazul infecției cu virusul CORONAVIRUS COVID – 19, pentru a asigura continuitatea serviciului de furnizare a apei potabile și de canalizare-epurare a apei uzate în condiții de siguranță.

Având în vedere deciziile luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind evoluția infecției cu Coronavirus – COVID-19, GCSS a întocmit Planul specific de continuitate a activității, care identifică în fiecare punct de lucru infrastructura critică a cărei continuitate în funcționare trebuie asigurată, luând în calcul diferite scenarii de evoluție a epidemiei și stabilește măsurile organizatorice și de personal ce vor fi implementate în fiecare scenariu.

De asemenea, toți salariații Companiei de apă SA Buzău au fost informați privind regulile de bază și măsurile de autoprotecție în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu COVID – 19. Totodată, în toate punctele de lucru s-au luat măsurile de igienizare și dotare corespunzătoare cu materiale specifice și soluții dezinfectante.

Pentru angajații societății care vin în contact direct cu clientul se aplică măsuri specifice de protecție, conform recomandărilor Grupului de analiză constituit în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, măsuri ce au fost preluate în instrucțiuni clare pe tipuri de activități (activități de relaționare cu clienții, activități de intervenție în teren, activități de mentenanță a echipamentelor critice și a rețelelor de apă- canal). 

Totodată, au fost puse la dispoziția clienților mai multe instrumente alternative de relaționare (s-au suplimentat numerele de telefon și adresele de e-mail) astfel incât să poată fi evitate deplasările la punctele noastre de lucru.

Se va comunica, de asemenea, echipelor/ persoanelor aparținând unor terți ce desfășoara lucrări în incinte aparținând companiei că le este restricționat accesul în alte spații/incinte decât cele în care au de efectuat lucrări (de exemplu birouri, grupuri sociale, săli de ședințe).

Nu în ultimul rând, informăm toți clienții noștri că apa dela robinet este clorinată, iar clorul are efect virulicid (distruge virușii) , așa cum au informat în repetate rânduri specialiștii epidemiologi. De asemenea, vă informăm că verificăm zilnic calitatea apei la surse, astfel încât ea să îndeplinească parametrii de calitate, pentru toate tipurile de uz casnic. Detalii ale analizelor efectuate se găsesc aici: http://www.cabuzau.ro/servicii/alimentarea-cu-apa/

Având în vedere responsabilitatea privind serviciul vital de alimentare cu apă, asigurăm toți consumatorii că am luat toate măsurile necesare pentru continuitatea serviciilor furnizate în condiții de siguranță.

Grupul de coordonare situații speciale al Companiei de apă SA Buzău

No votes yet