Share |

Primăria comunei Murgești | ANUNȚ PUBLIC

”Achiziție  buldoexcavator și miniîncărcător pentru dotarea Serviciului Voluntar de Situații de Urgență al comunei Murgești, județul Buzău “

 

COMUNA MURGEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU, în calitate de beneficiar al proiectului ”Achiziție  buldoexcavator și miniîncărcător pentru dotarea Serviciului Voluntar de Situații de Urgență al comunei Murgești, județul Buzău “, anunță organizarea în data de 12.07.2018, ora 10.00, la sediul primăriei comunei Murgești, județul Buzău, a seminarului de lansare oficială a proiectului.

         Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER, prin Asociația Grupul de Acțiune Locală Consorțiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cîlnăului – Buzau”.

         Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă îmbunătățirea accesului populației din comuna Murgești, la serviciile publice de bază și creșterea siguranței locuitorilor, prin achiziționarea unui buldoexcavator și a unui miniîncărcător frontal, în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Murgești, pe o perioadă de 12 luni.

Valoarea totală contractată a proiectului este de 547.788,35 lei (117.589 euro), din care: 463.721,06 lei (99.543 euro) valoare eligibilă nerambursabilă a proiectului și 84.067,29 lei (18.046 euro) contribuția proprie a beneficiarului.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Murgești,Telefon 0238/ 774202; Fax 0238/ 774202.

No votes yet