Share |

Primăria municipiului Buzău | ANUNȚ IMPORTANT

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin.(2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 septembrie 2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

-Hotărârea nr.229 privindschimbarea denumirii străzii „Bâsca”din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anumestrada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică”și Aleea „Bâsca”;

-Hotărârea nr.230pentru restricționarea accesului auto-vehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău;

-Hotărârea nr.231 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile sus menţionate pe site-ul primăriei.

 

 

PRIMARUL

MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

 

No votes yet