Share |

Proiect de importanță maximă pentru o parte elevilor buzoieni se semnează acum la Consiliul Județean

În momentul de față, la Sala Delegației Permanente a Consiliului Județean Buzău,  are loc conferință de presă, în cadrul căreia va fi semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău CSEI, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuințelor.

Vom reveni!

No votes yet