Share |

Traficul greu pe drumurile județene, permis doar în schimbul unei taxe

Transportatorii cu vehicule agabaritice vor fi obligați să plătească taxe la bugetul județean pentru a putea circula pe drumurile județene. Măsura a fost luată de autorități cu scopul de a crea un buget necesar efectuării reparațiilor necesare la drumurile județene, știut fiind faptul că ele se deteriorează în urma traficului greu. Tocmai de aceea, vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, Adrian Petre, a promovat un proiect de hotărîre pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare a Consiliului Județean, care a fost aprobat fără rezerve de către aleșii județeni, prin care se dorește să se facă ordine în transportul agabaritic la nivelul județeului Buzău

 

Ce riscă cei care încalcă hotărîrea CJ

 

Conducerea administrației județene  ia măsuri în privința întreținerii drumurilor județene în care a investit sume importante pentru a fi reabilitate.  În acest sens, plenul Consiliul Județean Buzău a aprobat în ședința ordinară de luni, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărîre promovat de vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, Adrian Petre, privind „Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehicuelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OUG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, contestarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean”.

“Transportatorii agabaritici s-au concentrat pe drumurile județene, întrucît pe cele naționale există riscul de fi prinși de ISCTR. În proiectul de hotărîre de luni venim cu un concept nou. Permitem transporturile peste limita maximă admisă, dar contracost. Îi vom pune pe transportatori să plătească, iar cu banii colectați vom repara drumurile. Transportatorii care știu că vor face astfel de transporturi trebuie să vină la CJ Buzău și să ceară Autorizație Specială de Transport. În caz că n-o fac și sunt prinși vor plăti atît amenda cît și AST-ul. În perioada următoare vom cumpăra două cîntare digitale și vom amenaja opt platforme în comunele Săgeata, Săpoca, V. Vodă, Gura Teghii, Odăile, Merei, Chiojdu și Buda”, a anunțat Adrian Petre, vicepreședinte CJ Buzău”

 

Ce vehicule vor fi scutite de la plată

Prin măsura respectivă, autoritatea județeană își propune să protejeze investițiile care s-au făcut în ultimii ani în infrastructura rutieră a județului Buzău.

Potrivit noii hotărîări, “vor fi  exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean: vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale; vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; vehiculele deținute de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi de către subunitățile acesteia; vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță; vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; vehiculele care efectuează transporturi funerare; vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamități sau dezastre naturale.

Pentru autorizarea transportului la nivelul județului Buzău, cei interesați se vor adresa Consiliului Județean cu o cerere și vor trebui să plătească și o taxă. Urmează ca într-o ședință viitoare să fie supus aprobării un nou proiect de hotărîre cu  amenzile și tarifele pentru transporturile care depășesc masa maximă admisă prin hotărîrea care tocmai s-a adoptat. 

No votes yet