Share |

Content about Social

Noiembrie 12, 2018

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2018 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativpentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în  strada Piersicului nr. 50 bis.

Noiembrie 9, 2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin.(2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 31 octombrie 2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

Octombrie 30, 2018

Serviciul de alimentare cu apă va fi sistat în data de 30.10.2018, în intervalul orar 08:30-16:00, ca urmare a faptului că sunt necesare lucrări de racordare a noii rețele de apă la rețelele existente în zona Unirii Nord din municipiul Buzău, fiind afectate blocurile și agenții economici aferenți punctului termic (PT) 38.

Octombrie 29, 2018

Dacă până în luna august 2018 doar 64 de asociații de proprietari au beneficiat de acordarea sacului galben pentru locatari, de acum încolo toate asociațiile din municipiu, adică în jur de 280 vor fi prinse în acest proiect. În primii ani de implementare a sistemului ce colectare selectivă au beneficiat de sac galben cu prioritate blocurile tip turn, cu șase, șapte, opt sau zece nivele, unde locatarii au ca sistem de eliminarea a deșeurilor ghena de gunoi, iar la parter camera specială de depozitare a pubelelor pentru colectarea deșeurilor.

Octombrie 24, 2018

Serviciul de alimentare cu apă va fi sistat ]n data de 25.10.2018, în intervalul orar 08:30-16:00, pe strada Mesteacanului din municipiul Buzău, fiind afectate blocurile aferente stației de hidrofor a punctului termic (PT) 15. Sistarea este necesară pentru executarea lucrărilor de racordare a noii rețele de apă. La reluarea furnizării serviciului, este posibil ca apa să prezinte, pentru scurt timp, turbiditate.

Octombrie 17, 2018

Schimbarea denumirilor unor străzi aduce schimbări și în buletinele buzoienilor care locuiesc pe străzile respective. De aceea, cetățenii aflați în situația respectivă vor fi nevoiți să-și schimbe datele din buletine.

Octombrie 14, 2018

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (2) şi (3), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

D I S P U N E :

 

Octombrie 14, 2018

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 11 -15 octombrie 2018, va efectua plățipentru următoarele scheme de plată: