ADMINISTRAȚIEFără categorie

„Trans Bus” practică noi tarife începând de azi!

Incepand cu data de 1 Martie 2021, intra in vigoare noul plan tarifar zonal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni, precum si Regulamentul de acordare a facilitatilor la transport public local in cadrul Municipiului Buzau prin sistemul electronic de taxare al operatorului. Cardurile pentru tarifarea zonala vor fi disponibile prin punctele de emitere/incarcare carduri apartinand Trans Bus S.A. incepand cu 2 Martie 2021.

Extras, din HCLM Buzau nr 34/25.02.2021, cu privire la modul de acordare a facilitatilor/gratuitatilor pe raza municipiului Buzau:

„Art. 4  Se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. TRANSBUS S.A., precum și modul de decontare al acestora prin sistemul  electronic de taxare al operatorului SC Trans Bus SA, facilitati / gratuitati in acord cu noul sistem de tarifare astfel:

4.1 a) Pensionarilor din municipiul Buzău  , cu venituri până la 2500 lei/luna, venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local partial , cu suma de  40 lei , diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

b) Pensionarilor din municipiul Buzău  , cu venituri până la 2500 lei/luna, venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  vor beneficia de  20 calatorii ( zona 1)  acordate lunar , calatorii în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  un an calendaristic .

Calatoriile nu se reporteaza de la o luna la alta.

4.2 a) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local partial , cu suma de  40 lei , diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

b) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de  20 calatorii ( zona 1)  acordate lunar , calatorii în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  un an calendaristic .

Calatoriile nu se reporteaza de la o luna la alta.

4.3 a) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local partial , cu suma de  40 lei , diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

b) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia vor beneficia de  20 calatorii ( zona 1)  acordate lunar , calatorii  în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

4.4 Elevilor cu domiciliul/resedința în municipiul Buzău înscriși în programul național de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Buzău vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului   Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an scolar .

4.5 Persoanelor  care beneficiază de prevederile  Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) subvenționat 100% de Direcția de Asistență Socială  Buzău   abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

4.6 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Decretului – Legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, precum și a Legii 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1)  subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău , abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

4.7 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) în valoare de 70 lei , subvenționat 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare un an calendaristic .

4.8 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, nr. 341/2004, revoluționari și urmași ai celor decedați în decembrie 1989,vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

4.9 Veteranii de război vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) în valoare de 70 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

 • Copii cu vârsta sub 7 ani circulă fără legitimații de călătorie.

4.11 Pensionarii SC TRANS BUS SA, care au lucrat minim 15 ani la aceasta societate,vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) în valoare de 70 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

4.12 Donatorii de sânge vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) abonament în valoare de 70 lei , subvenționat 50% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău (35 lei)  , diferenta de 50% (35 lei) fiind suportata de catre solicitant  , valabilitatea ofertei tarifare o luna .

4.13 Beneficiarilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 296/21.10.2019 privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III), vor beneficia de abonament zona o luna ( zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

Art.5. Se aproba Regulamentul  de acordare a facilitatilor la transport public local in municipiul Buzau , prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA , conform  anexei  nr 1 la prezenta hotarare.

Art .6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.”

Extras, din HCLM Buzau nr 34/25.02.2021, cu privire la Regulamentul de acordare a facilităților la transport public local in municipiul Buzău.

„Regulament de acordare a facilităților la transport public local in municipiul Buzău, prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

Art. 1 Cârdurile de transport public local se emit numai de către operatorul SC Trans Bus SA, prin centrele de emitere/încărcare din municipiul Buzău.

 1. a)            Abonamentele acordate ca facilități /gratuități în transportul public de persoane vor fi încărcate pe cârdurile de transport public local pentru fiecare categorie de beneficiari conform cu specificațiile de la Art. 4.
 2. b)           Emiterea primul card este gratuită. In caz de pierdere/deteriorare/furt a cârdului se achită contravaloarea pentru emiterea unui nou card în cuantum de 6 lei în baza unei “Cereri Card Pierdut/Furat/Deteriorat”.

Operatorul va emite un nou card de transport public, cel vechi va fi blocat în sistemul electronic de taxare.

în situația deteriorării tehnice a unui card, se eliberează un nou card gratuit, cu obligația predării către operator a cârdului deteriorat.

Art. 2 Pentru abonamentele prevăzute in HCL la:

 1. a)            Art. 4, pct. 4.1b) ; 4.2 b) ; 4.5 ; 4.6; 4.7; 4.8 ; 4.9 ; 4.11 si 4.13 , valabilitatea ofertei tarifare este de un an calendaristic, oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.
 2. b)           Art. 4, pct. 4.1 a) ; 4.2 a) 4.3 a) si b), valabilitatea ofertei tarifare este de o lună, cârdul se reîncarcă lunar la centrele de încărcare.
 3. c)            Art. 4, pct. 4.4 valabilitatea ofertei tarifare este de un an școlar (01.09 – 31.08.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual în baza documentelor justificative, elevii se vor adresa centrelor de emitere/încărcare cârduri, în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar respectiv le vor elibera cârdurile de transport aferente.

Art. 3 – Documentele în baza cărora se eliberează cârdurile de transport public local

– Eliberarea legitimaților de transport tip card pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători prin curse regulate, se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 4 din HCL , pe baza prezentării următoarelor documente:

 1. a.            Original si copie buletinul sau cartea de identitate (copia se reține de către operator)
 2. b.                    Original si copie cupon de pensie din luna anterioară (copia se reține de către operator);
 3. c.                    Original si copie decizia medicala pentru pensionarii de boala (copia se retine de către operator);
 4. d.                    Original si copie decizie de pensie de urmaș (copia se retine de către operator);
 5. Original si copie legitimația de veteran de război/de văduvă de război (copia se retine de către operator);
 6. Original si copie legitimația de deținut politic (copia se retine de către operator);
 7. Original si copie legitimația de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 (copia se retine de către operator);
 8. Original si copie legitimația pentru transportul urban gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi (copia se retine de către operator);
 9. Original si copie confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină (copia se retine de operator);
 10. Adeverința de vechime original si copie (copia se retine de către operator) pentru pensionarii TRANS BUS SA ;
 11. Carnetul de elev vizat pentru anul respectiv, copie de pe certificatul de naștere sau cartea de identitate (pentru copii cu vârsta de peste 14 ani) precum și copie de pe cartea de identitate a părintelui prin care se dovedește că domiciliază în municipiul Buzău și poate beneficia de facilitățile la transportul public subvenționate de Primăria Buzău.
 12. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul S.C. Trans Bus S.A. (se completează la centrele de emitere/încărcare o singura data la emiterea primului card).”

Echipa Trans Bus S.A.

Va multumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button