ANUNȚURI

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Județean Buzău din 25 martie 2021

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 1. Proiect de hotărâre nr. 40/18.03.2021 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
 • Proiect de hotărâre nr. 41/18.03.2021  privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;
 • Proiect de hotărâre nr. 42/18.03.2021  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală – formă actualizată;
 • Proiect de hotărâre nr. 43/18.03.2021  privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 44/18.03.2021  pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 45/18.03.2021  pentru aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni;
 • Proiect de hotărâre nr. 46/18.03.2021  privind aprobarea reducerii capacității de furnizare servicii sociale a Centrului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat;
 • Proiect de hotărâre nr. 47/18.03.2021 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” la care Județul Buzău este membru asociat;
 • Proiect de hotărâre nr. 48/18.03.2021  privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Progaz Buzău 2020” la care Județul Buzău este membru asociat;
 1. Proiect de hotărâre nr. 49/18.03.2021  privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, aplicării și monitorizării planurilor de acțiune pentru calitatea aerului;
 1. Proiect de hotărâre nr. 50/18.03.2021 privind aprobarea Parteneriatului de dezvoltare locală între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul promovării unui proiect în cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;
 1. Proiect de hotărâre nr. 51/18.03.2021 pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 30 martie 2021;
 1. Proiect de hotărâre nr. 52/18.03.2021 pentru completarea componenţei Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor a Consiliului Judeţean Buzău;

SUPLIMENTAR,

 1. Proiect de hotărâre nr. 53/18.03.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Boloș Marieta prin demisie și declararea ca vacant al unui loc de consilier județean.
 1. RAPOARTE

Raport privind etapele și stadiul de implementare POIM în aria de operare a Companiei de Apă Buzău.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: Conținutul este protejat !