ADMINISTRAȚIE

Consilierii Județeni convocați în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE Nr. 115

privind convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară în data de 11 mai 2021

Președintele Consiliului judeţean Buzău;

În temeiul  art. 136 alin. (10), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2) și               art. 182 alin. (4) și art. 196 alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. (1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 11 mai 2021, ora 1000, având ca unic proiect de hotărâre pe ordinea de zi: Aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău” – inițiator Președintele Consiliului Județean Buzău.

        (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliul Județean Buzău, cu participarea fizică a consilierilor județeni, iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

        Art. 2. Materialul de ședință se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

        Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței din 11 mai 2021 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate. 

Art. 4. Secretarul  General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care se comunică public.

BUZĂU, 07 MAI 2021

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                                                  

                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                            MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button