EDUCAȚIE

Locuri libere în Colegiile Naționale Militare

Centrul militar județean Buzău, prin biroul informare-recrutare, structura
specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de
promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete –
pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați locurile libere pentru
transferul elevilor în Colegiile Naționale Militare (C.N.M.), după cum urmează:
C.N.M. „Mihai Viteazul”, Alba Iulia:

 • 8 locuri în clasa a X-a
 • 7 locuri în clasa a XI-a
  C.N.M. „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc:
 • 2 locuri în clasa a X-a
 • 2 locuri în clasa a XI-a
  C.N.M. „Tudor Vladimirescu”, Craiova:
 • 12 locuri în clasa a X-a
  C.N.M. „Alexandru Ioan Cuza”, Constanţa:
 • 14 locuri în clasa a X-a
 • 9 locuri în clasa a XI-a
  La C.N.M. „Dimitrie Cantemir”, Breaza nu sunt locuri pentru transfer.

2 din 2

Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a IX-a şi a X-a în acest an se
pot transfera în colegiile naţionale militare, în clasele a X-a şi a XI-a, în anul şcolar
2022-2023.
Documente necesare pentru înscrierea în procedura de transfer:
 Extras din foaia matricolă sau adeverință cu situația școlară pe fiecare an de
studiu, eliberată de unitatea de învățământ liceal civil, din care să reiasă,
obligatoriu, profilul/ specializarea, media generală a fiecărui an de studiu,
mediile la disciplinele „matematică” și „limba engleză” media la purtare;
 Cererea de transfer;
 CI candidat;
 CI parinte.
Transmiterea în format electronic sau depunerea la sediile colegiilor naționale
militare a dosarelor de transfer se realizează până la data de 31.07.2022 ora 12:00.
Transferul se efectuează numai dacă solicitanţii îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
 au cel puţin media generală 8,00 şi cel puţin media 7,00 la disciplinele
„matematică” şi „limba engleză”;
 nu au avut media scăzută la purtare pe timpul frecventării liceului;
 nu au repetat niciunul dintre anii de studii liceale şi nu sunt în situaţie de
corigenţă;
 promovează testul de verificare a cunoştinţelor aplicat în cazul în care
numărul elevilor înscrişi în procedura de transfer depăşeşte numărul de locuri
libere – 24.08.2022;
 promovează examenele de diferenţă în perioada 27.08-01.09.2022;
 susţin şi promovează probele de selecţie (evaluarea psihologică și a capacității
motrice precum și examinarea medicală) în perioada 05-16.08.2022.
În vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare, potențialii candidați se
pot adresa biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Buzău,
situat în B-dul Unirii nr. 140, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi, vineri între
orele 08.30-16.30 și marți între orele 10.30-18.30 dar și la telefon 0238-720 620 sau
colegiilor naţionale militare la care doresc să se transfere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button