ADMINISTRAȚIE

Consilierii municipali sunt convocați în ședință extraordinară

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin.(5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

          Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru LUNI, 12.12.2022, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

            1.- proiect de hotărâre nr. 298/08.12.2022 privind rectificarea 10 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022.

 

            Art. 2.- Proiectul de hotărâre prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialul prevăzut la art. 1 poate fi studiat, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 a fost indicată Comisia de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.

Art. 5.- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

      

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button