ECONOMIC

APIA primește Cereri de plată aferente anului 2023 pentru schema de ajutor de
stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii
Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de
suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de
suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-
2020 că pot depune cereri de plată aferente anului 2023 pentru solicitarea
sprijinului aferent lucrărilor efectuate.
În conformitate cu prevederile OMADR nr. 93/10.03.2023, Cererile de plată se depun
la Centrele judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti, în perioada 15 martie – 9
iunie 2023 (inclusiv), de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul
sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019, 5/2020 sau/și 6/2021.
Cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie 2023, în termen de 25 de zile
calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de
9 iunie 2023 (inclusiv).
Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de
penalități, până la data de 26 iunie 2023 (inclusiv). Beneficiarii pot depune modificări
ale cererii de plată după data de 26 iunie 2023, până la data-limită de depunere a
cererilor de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
beneficiarul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până
la data de 26 iunie 2023.
În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă
documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și
întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru
anul 2023.
Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA
www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-
iasc/masuri-delegate-din-pndr.
APIA, mereu alături de fermieri!

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button