ADMINISTRAȚIE

Posturi de rezerviști voluntari scoase la concurs!

Centrul militar județean Buzău, prin Biroul informare-recrutare, structura
specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de
promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților pentru cariera
militară, aduce la cunoștință celor interesați perioada, numărul de locuri scoase la
concurs și criteriile specifice pentru înscriere ca rezervist voluntar.
Înscrierile pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de
rezervist voluntar în Armata României au loc doar la sediul biroului informarerecrutare în perioada 22.05-30.06.2023.
Sunt disponibile 2187 de locuri în toată țara, din care 57 în județul Buzău,
pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și
soldați), iar persoanele interesate pot depune dosarele la Biroul informare-recrutare
al Centrul militar judeţean pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul. Se
pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.
Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează
pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri),
respectiv între 18 și 50 de ani, dacă optează pentru soldați și gradați rezerviști
2 din 3
voluntari și au studii minime obligatorii, conform Legii educației nr.1 /2011, de 10
clase liceale.
Cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist
voluntar vor completa o cerere de înscriere și se vor prezenta la Biroul informarerecrutare cu următoarele documente:

 • actul de identitate – în copie și în original;
 • certificatul de naștere – în copie și în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data
  depunerii – în original;
 • acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în
  viaţa civilă – în copie și în original;
 • permisul de conducere valabil, în copie și în original, dacă îndeplinirea
  atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii
  militare specifice;
 • livretul militar, în copie și în original, dacă este cazul, numai pentru cei care
  deţin calitatea de rezervist.
  Candidaţii vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul
  orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare
  la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu
  armele/serviciile și specialitățile militare.
  Avantaje:
 • posibilitatea continuării carierei în viaţa civilă;
 • cuantumul remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu
  participă la instruire şi nici la misiuni este de 30 % din solda de funcţie, la
  care se adaugă solda gradului deţinut;
 • a crescut cuantumul indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de
  funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
 • nu mai există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în
  situația nesemnării/ nefinalizării contractului;
 • au fost eliminate limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în
  străinătate;
 • există posibilitatea repartizării în funcții, fără a mai susține probele de
  selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și
  soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.
  Aflaţi mai multe citind Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor
  voluntari, republicată (Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din
  17.06.2021) şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru
  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările
  și completările ulterioare.
  La biroul informare-recrutare, din cadrul Centrului Militar Județean Buzău,
  situat în B-dul Unirii nr. 140, (program în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi,
  vineri între orele 08.30-16.30 și marți între orele 10.30-18.30) dar și la telefon 0238-
  720 620, cei interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului
  3 din 3
  militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie,
  structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să
  susţină examinarea medicală, precum și la unitatea militară sau centrul de instruire
  în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac
  obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button