ADMINISTRAȚIE

ANUNȚ PUBLIC | Primăria Municipiului Buzău

Astăzi, 07.06.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 121/07.06.2023 privind actualizarea unor anexe
aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022
privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și
transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere
a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea
documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău.
Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:
-proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău.
-raportul de specialitate al Direcției Tehnice.
Documentația poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă
la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
21.06.2023, ora 10:00:   

 ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
 prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button