ECONOMIC

APIA primește cereri inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data
de 31 iulie 2023 inclusiv, primește cereri iniţiale anuale de solicitare a ajutorului
de stat în sectorul creşterii animalelor pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie
2023, cereri avizate de către ANZ.
Cererile se depun la Centrele judeţene APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti,
pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.
Conform OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în
sectorul creșterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 602/30.06.2023,
valorile maxime ale ajutoarelor de stat se calculează pentru perioada menționată,
după cum urmează:

 • pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei:
  a) 30 lei/cap pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine;
  b) 17,5 lei/cap pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine;
  c) 50 lei/cap pentru rasele de animale din speciile porcine.
 • pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale:
  a) 70 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte şi 30 lei/cap în cazul
  controlului producţiei de carne pentru rasele de animale din speciile taurine şi
  bubaline;
  b) 17,5 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 17,5 lei/cap în
  cazul producţiei de carne, 15 lei/cap în cazul producţiilor de lână pentru rasele cu
  lână fină şi 18 lei/cap în cazul producţiei de pielicele pentru rasele de animale din
  speciile ovine şi caprine.
  Cererea iniţială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a
  registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai
  serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:
  a) dovada că solicitantul este persoană juridică (copie CUI/CIF);
  b) acreditarea solicitantului pentru efectuarea serviciului de întocmire şi menţinere a
  registrului genealogic al rasei/ recunoașterea ca societatea de ameliorare a
  solicitantului în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu animale de
  reproducție de rasă pură înscrise în registrul genealogic condus sau înființat de
  aceasta și decizia de aprobare a programului/programelor de ameliorare derulate la
  rasa/rasele pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ;
  c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale
  serviciului de întocmire și menținerea registrelor genealogice, avizată de ANZ, care va

cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN,
numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi
beneficiar, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de
angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona
„întreprindere nou-înfiinţată”;
d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului
de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, respectiv partea terță
desemnată în programul de ameliorare aprobat, în cazul în care acesta este altul
decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la
realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora, pentru anul de aplicare,
avizată de ANZ;
f) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice;
g) declarația pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiează sau nu de
dreptul de deducere a TVA.
Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea
serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de
către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor
de animale va fi însoţită de următoarele documente:
a) dovada că solicitantul este persoană juridică (copie CUI/CIF);
b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calităţii
genetice a raselor de animale sau autorizarea ca parte terță pentru efectuarea
testării performanțelor, eliberată de ANZ;
c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale
serviciului de determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al
șeptelului, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa,
CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la
APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar,
rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra
de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona „întreprindere nou-
înfiinţată”;
d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului
de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, respectiv partea terță
desemnată în programul de ameliorare aprobat sau adeverinţă eliberată de ANZ, în
cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să
rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora, pentru anul de aplicare,
avizată de ANZ;
f) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice;
g) declarația pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiează sau nu de
dreptul de deducere a TVA.
Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin
semnătura solicitantului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile
electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor
administrative ulterioare.
APIA, mereu alături de fermieri!

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button