ADMINISTRAȚIE

RER Sud Buzău va asigura încă 5 ani salubrizarea municipiului Buzău

 RER SUD anunță începerea noului contract de delegare a gestiunii activității de
colectare separată a deșeurilor menajere și similare, a activității de măturat,
spălat și stropit căi publice începând cu 06 August 2023;
 Semestrial, vor exista campanii de colectare pentru deșeurile voluminoase și
deșeurile periculoase provenite din deșeuri menajere de la populație.
 Pe perioada iernii, contractul va include și activității de deszăpezire în
municipiul Buzău;


Din 06 August 2023, colectarea separată a deșeurilor generate de populația municipiului Buzău va fi
asigurată în continuare de operatorul de salubrizare RER SUD, pentru următorii 5 ani, ca urmare a
câștigării licitației de atribuire a serviciului, organizată de UAT Buzău în luna decembrie a anului trecut.
În conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini au fost făcute investiții în utilaje, recipiente și
mijloace de colectare în valoare de aproximativ 5 milioane de euro.
Colectarea deșeurilor pe fracții separate
Colectarea deșeurilor municipale se va realiza la fel ca și până acum, respectiv pentru persoanele
fizice care locuiesc la case, colectare se va face tot pe 4 fracții (deșeuri din ambalaje din sticlă, deșeuri
reciclabile din plastic, metal, hârtie-carton, tetra pak, deșeuri biodegradabile/vegetale, deșeuri
menajere-reziduale), iar pentru persoanele care locuiesc la bloc, colectarea se va face pe 3 fracții
(deșeuri din ambalaje din sticlă, deșeuri reciclabile din plastic, metal, hârtie-carton și deșeuri
menajere-reziduale).


Pentru o colectare separată corectă este important ca toate deșeurile reciclabile să fie golite, clătite,
pliate sau strivite, înainte de la depozita în pubela aferentă.
Reamintim prevederile Legii 17/2023 pentru aprobarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor:
neîndeplinirea obligației de colectare separată pe categorii de deșeuri se sancționează cu amendă
de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele
juridice, potrivit art. 62 alin 1, lit a).
Program și frecvențe de colectare
Programul de colectare precum și frecvența de colectare a deșeurilor generate de populație se va
realiza fără modificări. Buzoienii care locuiesc la casă vor scoate recipientele de colectare în fața
porții în aceeași zi de colectare ca și până acum, respectând aceeași frecvență de colectare:
Deșeuri reciclabile:

 • Deșeurile din ambalaje din sticlă (depozitate în sacul verde reutilizabil) – o dată pe lună, în
  ultima zi de colectare a deșeurilor aferentă strazii pe care locuiesc
 • Deșeurile reciclabile din plastic și metal, ambalajele din hârtie și carton, tetra pak (depozitate
  în sacul galben) – săptămânal
  Deșeuri biodegradabile/vegetale (depozitate în pubela maro) – săptămânal
  Deșeuri menajere-reziduale (depozitate în pubela neagră) – săptămânal
  Pentru zona de blocuri, colectarea deșeurilor de la punctele de colectare special amenajate se va
  face zilnic, de luni până duminică. În plus, anumite platforme subterane vor avea program de
  colectare chiar și de 2 ori pe zi. Doar containerele verzi de tip clopot destinate depozitării
  amabalajelor din sticlă vor fi colectate o dată la 3 săptămâni, însă în situații excepționale, în cazul
  umplerii înaintea termenului, echipajele RER SUD vor interveni în timp util pentru golirea acestora.
  Tipuri de recipiente
  În conformitate cu Regulamentul de salubrizare și Caietul de Sarcini, pentru persoanele fizice au
  fost distribuite recipiente noi, cu capacitate diferită, în funcție de numărul de persoane din contract,
  pentru depozitarea separată a celor 4 fracții: saci verzi pentru ambalaje din sticlă, saci galbeni pentru
  deșeuri reciclabile din plastic, metal, hârtie, carton, tetra pak, pubelă maro pentru deșeuri
  biodegradabile/vegetale și pubelă neagră pentru deșeuri menajere-reziduale.
  Pentru zona de blocuri au fost înlocuite recipientele amplasate la platformele special amenajate.
  Recipientele sunt inscripționate conform categoriei de deșeuri corespunzătoare și sunt colectate cu
  mașini distincte, pe trasee dedicate.
  În cazul agenților economici și al instituțiilor publice, aceștia au responsabilitatea de a se dota cu
  recipiente specifice fiecărei categorii de deșeuri. Recipientele trebuie să respecte sistemul de
  colectare separată a deșeurilor existent în municipiul Buzău și să fie inscripționate corespunzător.
  Recipientele pot fi achiziționate din comerț sau pot fi închiriate de la operatorul de salubritate.
  Elemenete de noutate în cadrul noului contract
  Pubelele distribuite persoanelor fizice sunt echipate cu o serie electronică (cod RFID) care permite
  corelarea următoarelor tipuri de informații: titularul de contract, adresa, numărul de persoane
  contractate, tipul și capacitatea recipientului. După primul an de contract se va introduce tarifarea
  conform principiului “plătește pentru cât arunci” care va fi corelată cu volumul și frecvența de
  colectare. Implementarea va fi posibilă cu ajutorul codului RFID.
  Colectarea deșeurilor generate de agenții economici se va face folosind mașini separate cu trasee și
  autoutilitare marcate pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și menajere-reziduale.
 • Tariful de colectare și reducerea la factură
 • Având în vedere investițiile făcute ca urmare a cerințelor din Caietul de Sarcini, noul tarif calculat care
 • va intra în vigoare de la data începerii noului contract, respectiv 6 august 2023 va fi mai mare cu 5,5
 • lei /persoană/ lună (TVA inclus). Această majorare poate fi micșorată prin reducerile lunare la factură,
 • pe care buzoienii le primesc în funcție de sumele încasate din valorificarea deșeurilor reciclabile
 • colectate separat.
 • Buzoienilor le este reamintită importanța colectării separate cât mai corecte a deșeurilor pe care le
 • generează (golit, clătit, pliat și sau strivit, depozitat în dispozitivul de colectare aferent), direct de la
 • sursă și impactul pozitiv pe care îl are un comportament responsabil în ceea ce privește modul de
 • gestionare a deșeurilor asupra facturii emise de către operatorul de salubritate.
 • Campanii semestriale de colectare a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase
 • provenite din deșeuri menajere de la populație
 • Semestrial, RER SUD va desfășura campanii de colectare a deșeurilor voluminoase provenite de la
 • populație (ex. mobilier, covoare, saltele, mochete etc.) dar și deșeurilor periculoase provenite din
 • deșeuri menajere de la populație (ex. baterii, dar nu acumulatori auto, tuburi fluorescente, cutii de
 • vopseluri, lacuri, solvenți, spray-uri etc.). Programul campaniilor precum și modul de desfășurare al
 • acestora va fi comunicat populației cu cel puțin o săptămână înainte de demararea fiecărei campanii.
 • Despre RER SUD
 • RER SUD face parte din Grupul de firme RER și prestează servicii de salubrizare în Municipiul Buzău de
 • 28 de ani. Din anul 1995 și până în prezent, RER SUD a depus toate eforturile pentru asigurarea unui
 • serviciu de salubrizare în acord cu normele legislative și adaptat la fiecare modificare. În tot acest
 • timp, datorită investițiilor în infrastructură și logistică, gradul de colectare separată precum și gradul
 • de valorificare a deșeurilor reciclabile a crescut, atingând un procent de 11,1 % pentru reciclare și de
 • de 17,7 % pentru colectare separată.
 • Despre RER Group
 • RER Group a fost înființat în anul 1994 de către concernul german RWE, desfășurând activități în
 • domeniul salubrității, recuperării ecologice și reciclării. Grupul RER deține șapte companii – REBU,
 • RETIM, RER Sud, RER Brăila, RER Vest, RER Servicii SRL și RER DATA, iar la finalul anului 2022 avea
 • peste 2500 de angajați.
 • Contact de presă RER SU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button