ADMINISTRAȚIEFără categorie

Trans Bus Buzău! În atenția publicului călător!

Stimați călători, vă aducem la cunoștință programul de transport public în zilele de joi 30.11 și vineri
01.12.2023, astfel orarul traseelor executate se va desfășura după cum urmează:

Traseul 1
Kaufland Sud-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Colegiul BP Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-
Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceu CFR-Horticolei-Mitran-Liceu 1-Piaţa Dorobanți-Taxi Dorobanţi-Micro5-
Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Colegiul BP Hasdeu-Ostrovului-RAM-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Kaufland Sud.
05:52-06:25-06:57-07:30-08:02-08:35-09:07-09:40-10:12-10:45-11:17-11:50-12:22-12:55-13:27-14:00-14:32-15:05-
15:37-16:10-16:42-17:15-17:47-18:20-18:52-19:57-
Traseul 2
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro5-Intersecţie Dorobanţi-Broşteni-
Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrală M2-Centrală
M3-Centrală C4-Magazin Căpățânești facultativ-Centrală C5-Magazin Potoceni facultativ-Centrală P6-Centrală
P7-Centrală P8-Mătești Stația Centrală-Pod Mătești-Centrul Cultural Mătești-Mătești str. Molidului-Săpoca str.
Casa Apei-Săpoca Stadion-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Dispensar-Centrul Cultural Săpoca-Săpoca Str. Rotundă.
06:10-06:40-07:10-07:40-08:10-08:40-09:10-09:40-10:10-10:40-11:10-11:40-12:10-12:40-13:40-14:10-14:50-15:30-
16:10-16:50-17:30-18:50-
Săpoca Str. Rotundă-Centrul Cultural Săpoca-Săpoca Dispensar-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca str.
Casa Apei-Mătești str. Molidului-Centrul Cultural Mătești-Pod Mătești-Stația Centrală Mătești-Centrală P8-
Centrală P7-Centrală P6-Magazin Potoceni facultativ-Centrală C5- Magazin Căpățânești facultativ-Centrală C4-
Centrală M3-Centrală M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție
Dorobanţi-Micro5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
05:40-06:00-07:10-07:40-08:10-08:40-09:10-09:40-10:10-10:40-11:10-11:40-12:10-12:40-13:10-13:40-14:40-15:10-
15:50-16:30-17:10-17:50-18:30-19:50-
Traseul 2B
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro5-Intersecţie Dorobanţi-Broşteni-
Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrală M2-Centrală
M3-Centrală C4-Magazin Căpățânești facultativ-Centrală C5-Magazin Potoceni facultativ-Centrală P6-Centrală
P7-Centrală P8-Mătești Stația Centrală-Pod Mătești-Centru Cultural Mătesti-Mătești str.Molidului-Mătești
balastieră.
Nu circulă.
Mătești balastieră-Mătești str.Molidului-Centru Cultural Mătesti-Pod Mătești-Stația Centrală Mătești-Centrală
P8-Centrală P7-Centrală P6-Magazin Potoceni facultativ-Centrală C5- Magazin Căpățânești facultativ-Centrală
C4-Centrală M3-Centrală M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-
Intersecție Dorobanţi-Micro5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
Nu circulă.
Traseul 22
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-
Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrală M2-Centrală
M3-Centrală C4-Magazin C facultativ-Centrală C5-Magazin P facultativ-Centrală P6-Centrală P7-Centrală P8-
Mătești Stația Central-Pod Mătești-Centru Cultural Mătesti-Mătești str.Molidului-Săpoca str. Casa Apei-Săpoca

Stadion-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Dispensar-Centru Cultural Săpoca-Valea Puțului-Intrare Cernătești-Pietriș-
Cernica-Primărie-Casablanca-Ploaia de stele-Bar Marcel-Căldărușa-La Murea-Ignătescu-Azil Aldeni-Pantelimon-
Ulița Bercii facultativ-Școală Aldeni -Magazin Geangoș-Dispensar Fulga-Fulga capăt.
08:30-10:30-11:30-13:30-16:30-18:20-20:00-
Fulga capăt-Dispensar Fulga-Magazin Geangoș-Școală Aldeni-Ulița Bercii facultativ-Pantelimon-Azil Aldeni-
Ignătescu-La Murea-Căldărușa-Bar Marcel-Ploaia de stele-Casablanca-Primărie-Cernica-Pietriș-Intrare
Cernătești-Valea Puțului-Centru Cultural Săpoca-Săpoca Dispensar-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca
Str. Casa Apei-Mătești str.Molidului-Centru Cultural Mătești-Pod Mătești-Mătești Stația Central-Centrală P8-
Centrală P7-Centrală P6-Magazin P facultativ-Centrală C5-Magazin C facultativ-Centrală C4-Centrală M3-
Centrală M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-
Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
06:20-07:00-09:00-10:00-12:00-15:00-17:00-18:30-20:30-
Traseul Zona 111
Fulga capăt-Dispensar Fulga-Magazin Geangoș-Școală Aldeni-Ulița Bercii facultativ-Pantelimon-Azil Aldeni-
Ignătescu-La Murea-Căldărușa-Bar Marcel-Ploaia de stele-Casablanca-Primărie-Cernica-Pietriș-Intrare
Cernătești-Valea Puțului-Centrul Cultural Săpoca-Săpoca Dispensar-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca
Str. Casa Apei-Mătești str. Molidului-Centrul Cultural Mătești-Pod Mătești-Mătești Stația Central -Centrala P8-
Centrala P7-Centrala P6-Magazin Potoceni facultativ-Centrala C5-Magazin Căpățânești facultativ-Centrala C4-
Centrala M3–Centrala M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție
Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul 1-Mitran-Horticolei-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-
Autogară facultativ-Gară CFR-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-
Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
05:20-13:10-21:20-
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-
Tohăneni-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei-
Mitran-Liceul 1-Piața Dorobanți-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-
Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrala M2-Centrala M3-Centrala C4-Magazin Căpățânești
facultativ-Centrala C5-Magazin Potoceni facultativ-Centrala P6-Centrala P7-Centrala P8-Mătești Stația Central-
Pod Mătești-Centrul Cultural Mătești-Mătești str. Molidului-Săpoca Str. Casa Apei-Săpoca Stadion-Săpoca
Zarzaulea-Săpoca Dispensar-Centrul Cultural Săpoca-Valea Puțului-Intrare Cernătești-Pietriș-Cernica-Primărie-
Casablanca-Ploaia de stele-Bar Marcel-Căldărușa-La Murea-Ignătescu-Azil Aldeni-Pantelimon-Ulița Bercii
facultativ-Școală Aldeni-Magazin Geangoș-Dispensar Fulga-Fulga capăt.
07:20-15:15-23:15-
Traseul 3
Dedeman-Râu Buzău-Carrefour-Micro3-SCDL facultativ-Bazar-Catedrală-Piața Centrală-Colegiul BP Hasdeu-
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Agrosem-Școala 10-Pinului-Beta-
Boromir-Urziceni 1-Urziceni 2-Centrul Schengen.
07:00-07:45-08:30-09:15-10:00-10:45-11:30-12:15-13:00-13:45-14:30-16:00-17:30-19:00-20:30-
Centrul Schengen-D. Filipescu-Urziceni 1-Boromir-Beta-Panait Moșoiu-Biserică-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-
Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni-Colegiul BP Hasdeu-Ostrovului-Catedrală-
Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Dedeman.
06:15-07:00-07:45-08:30-09:15-10:00-10:45-11:30-12:15-13:00-13:45-15:15-16:45-18:15-19:45-
Traseul 4
Gară Tohăneni-Colegiul Hasdeu-Ostrovului-RAM-ACR-BIG-Stadion-Rond-Romcarbon-Liceu C. Nenițescu-
Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat 2-Somet.

05:50-06:20-07:00-07:35-08:10-08:45-09:25-10:05-10:45-11:25-12:05-12:45-13:30-14:15-15:00-15:40-16:20-17:00-
17:40-18:20-19:00-19:40-20:20-
Somet-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C. Nenițescu-
Romcarbon-Rond-Crâng-BIG-ACR-Piața centrală-Colegiul Hasdeu-Gară Tohăneni.
06:25-06:55-07:35-08:10-08:45-09:25-10:05-10:45-11:25-12:05-12:45-13:30-14:15-15:00-15:40-16:20-17:00-17:40-
18:20-19:00-19:40-20:20-
Traseul 5
Pod Vadu Pașii-Horticolei-Mitran-Liceu 1-Piața Dorobanți-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Poliție-
Carrefour-Episcopie-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Stadion-Spitalul Județean-Filatură-Micro 14.
05:40-06:10-06:30-06:50-07:10-07:30-07:52-08:15-08:37-09:00-09:22-09:45-10:07-10:30-10:52-11:15-11:37-12:00-
12:22-12:45-13:07-13:30-13:52-14:15-14:37-15:00-15:22-15:45-16:07-16:30-16:52-17:37-18:22-19:07-19:52-20:32-
21:12-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-BIG-ACR-Catedrală-Episcopie-Carrefour-Micro 3-Sala Sporturilor-
Broșteni-Intersecție Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul 1-Mitran-Horticolei-Pod Vadu Pașii.
05:50-06:10-06:30-06:50-07:10-07:30-07:52-08:15-08:37-09:00-09:22-09:45-10:07-10:30-10:52-11:15-11:37-12:00-
12:22-12:45-13:07-13:30-13:52-14:15-14:37-15:00-15:22-15:45-16:07-16:30-16:52-17:37-18:22-19:07-19:52-20:32-
21:52-
Traseul 6
Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr. 10-Bazalt-Liceu Costin Nenițescu-
Romcarbon-Clubul Poliţiştilor-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară
facultativ-Gară CFR.
05:45-06:10-06:35-06:55-07:45-08:05-08:45-09:25-10:05-10:45-11:20-11:55-13:05-13:45-15:05-15:40-16:50-17:25-
18:00-18:35-19:10-19:45-20:20-23:00-
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Clubul Poliţiştilor-
Romcarbon-Liceu Costin Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr. 10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-
Comat.
05:35-06:00-06:20-06:45-07:10-07:30-07:55-08:20-08:45-09:25-10:05-10:45-11:20-12:30-13:05-14:25-15:05-16:15-
16:50-17:25-18:00-18:35-19:10-19:45-22:00-
Traseul 6B
Metro-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr. 10-Bazalt-Liceu C. Nenițescu-
Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară
facultativ-Gară CFR.
12:30-14:25-21:30-
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Clubul Polițiștilor-
Romcarbon-Liceu C. Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr. 10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat-
Metro.
04:40-11:55-13:45-20:55-
Traseul 7
Gară Tohăneni-Colegiul BP Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Crâng-Spitalul Județean-Filatură-Micro14.
05:52-06:09-06:25-06:42-06:59-07:15-07:32-07:49-08:05-08:22-08:39-08:55-09:12-09:29-09:45-10:02-10:19-10:35-
10:52-11:09-11:25-11:42-11:59-12:15-12:32-12:49-13:05-13:22-13:39-13:55-14:12-14:29-14:45-15:10-15:35-16:00-
16:25-17:15-18:05-18:55-19:45-20:35-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Camelia-Piața Centrală-Colegiul BP Hasdeu-Gară Tohăneni.
06:00-06:17-06:34-06:50-07:07-07:24-07:40-07:57-08:14-08:30-08:47-09:04-09:20-09:37-09:54-10;10-10:27-10:44-
11:00-11:17-11:34-11:50-12:07-12:24-12:40-12:57-13:14-13:30-13:47-14:04-14:20-14:45-15:10-15:35-16:00-16:25-
16:50-17:40-18:30-19:20-20:10-

Traseul 8
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-
Contactoare-Bazar-Catedrală-Spitalul Brătianu-Liceul Pedagogic-Spiru Haret-Stadion-Spitalul Județean-
Filatură-Micro 14.
05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:05-09:25-09:45-10:05-10:25-10:45-11:05-11:25-
11:45-12:05-12:25-12:45-13:05-13:25-13:45-14:05-14:45-15:25-16:05-16:45-17:25-18:05-18:45-19:25-20:05-22:00-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Spiru Haret-Școala 15-Camelia-Catedrală-Bazar-Sala Sporturilor-
Broșteni-Intersecție Dorobanți-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:05-09:25-09:45-10:05-10:25-10:45-11:05-11:25-
11:45-12:05-12:25-12:45-13:05-13:25-13:45-14:05-14:45-15:25-16:05-16:45-17:25-18:05-18:45-19:25-20:05-20:45-
23:05-
Traseul 10
Aromet-Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-BIG-
ACR-Catedrala-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul 1-Mitran-
Horticolei-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Apcarom 1-Aromet.
06:07-06:24-06:40-06:57-07:14-07:30-07:47-08:04-08:20-08:45-09:10-09:35-10:00-10:25-10:50-11:15-11:40-12:05-
12:30-12:55-13:20-13:45-14:15-14:45-15:15-16:00-16:45-17:30-18:15-19:00-19:45-20:30-21:15-23:05-
Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei-Mitran-Liceul 1-Piaţa Dorobanți-
Intersecție Dorobanţi-Broşteni-Contactoare-Bazar-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom
2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2-Şoseaua Brăilei.
05:50-06:07-06:24-06:40-06:57-07:14-07:30-07:47-08:04-08:20-08:45-09:10-09:35-10:00-10:25-10:50-11:15-11:40-
12:05-12:30-12:55-13:20-13:45-14:05-14:30-15:15-16:00-16:45-17:30-18:15-19:00-19:45-20:30-22:00-
Traseul 11
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-BIG-ACR-Catedrală-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Mărăcineni
1(M.H.D.)-Mărăcineni 2(biserică)-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-
Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-
Scurtești 3-Scurtești 4-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție.
06:09-06:55-07:42-09:00-10:10-11:20-12:30-13:40-14:50-16:00-17:10-18:20-
Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești 4-Scurtești 3-Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii
Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-
Intersecție G. C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2(biserică)-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Râu Buzău-Episcopie(Prutului)-
Catedrală-RAM-ACR-BIG-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
07:19-08:05-09:00-10:10-11:20-12:30-13:40-14:50-16:00-17:10-18:20-19:30-
Traseul 11B
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-BIG-ACR-Catedrală-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Mărăcineni
1(M.H.D.)-Mărăcineni 2(biserică)-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-
Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-
Scurtești 3-Scurtești 4-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str.Făurei-Scurtești 5 str.Jirlău.
19:30-20:40-
Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str, Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești 4-Scurtești 3-
Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-
Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G. C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2(biserică)-Mărăcineni
1(M.H.D.)-Râu Buzău-Episcopie(Prutului)-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
05:45-06:32-
Traseul Zona 117
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Stadion-Spital
Județean-Filatură-Jandarmerie-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Episcopie-Carrefour-
Râu Buzău-Marăcineni 1-Marăcineni 2-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală

B.3-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-
Scurtești 3-Scurtești 4-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str.Făurei-Scurtești 5 str.Jirlău.
07:15-15:15-23:15-
Scurtești 5 str.Jirlău-Stăncești 4 str.Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești 4-Scurtești 3-
Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-
Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G. C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2-Mărăcineni 1-Râu
Buzău-Episcopie-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-Jandarmerie-Filatură-Spital Județean-Crâng-
Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
05:10-13:10-21:15-
Traseul Zona 117B
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-
Tohăneni-Gară Tohăneni-Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Stadion-Spital Județean-Filatură-
Jandarmerie-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-
Marăcineni 1-Marăcineni 2-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-
Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-
Scurtești 3-Scurtești 4-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str.Făurei-Scurtești 5 str.Jirlău.
Nu circulă.
Scurtești 5 str.Jirlău-Stăncești 4 str.Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești 4-Scurtești 3-
Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-
Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G. C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2-Mărăcineni 1-Râu
Buzău-Episcopie-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-Jandarmerie-Filatură-Spital Județean-Crâng-
Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni-Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-
Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
Nu circulă.
Traseul 12
LPS Micro 14-Filatură-Spitalul Judeţean-Crâng-Camelia-Piaţa Centrală-Colegiul BP Hasdeu-Gară CFR-
Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc
Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin Stoicescu,nr.72-
Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe,
nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor
Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul
Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze.
05:30-08:00-10:30-14:00-15:15-16:30-20:15-
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul
Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof.
Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30,
stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin
Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion
Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-
Gară CFR-Colegiul BP Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Crâng-General Grigore Baştan-Cartier Crâng-LPS
Micro 14.
05:40-08:00-09:20-14:00-15:15-
Traseul 13
LPS Micro 14-Filatură-Spitalul Judeţean-Crâng-Camelia-Piaţa Centrală-Colegiul BP Hasdeu-Gară CFR-
Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Verguleasa- Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor,
nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin
Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor

Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str.
Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str.
Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze.
07:00-13:00-19:00-
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul
Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof.
Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30,
stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin
Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion
Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Verguleasa-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară
facultativ-Gară CFR-Colegiul BP Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Crâng-General Grigore Baştan-Cartier
Crâng-LPS Micro 14.
06:30-11:30-16:40-17:50-20:00-
Traseul Zona 114
Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de Bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-
Rond-Crâng-Drăgaică-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-
Depou CFR-Apcarom 1-Aromet- Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin
Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-
Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe,
nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-
Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin
Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze.
15:45-23:15-
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul
Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof.
Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30,
stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin
Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion
Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Șoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-
Gară CFR-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Casa de Pensii-Stadion-Școala 2-Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-
Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat.
05:30-13:00-21:30-
Traseul Zona 114B
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor,
nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin
Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor
Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str.
Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str.
Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze.
Nu circulă.
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul
Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof.
Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30,
stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin
Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion
Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-
Gară CFR.
Nu circulă.

Traseul 14
Călțuna-Călțuna magazin-Udați Lucieni foraj-Udați Lucieni intersecție facultativ-Udați Mânzu Biserică-Udați
Mânzu magazin-Udați Mânzu CAP-Albești Pe Vale facultativ-Albești intersecție-Albești Băneasa facultativ-
Moisica-Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-
Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-
Pogonele Cruce-Pogonele intersectie GWI-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-BIG-
ACR-Catedrală-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
05:15-06:05-06:55-08:20-10:20-13:20-14:50-16:20-17:50-19:20-21:20-
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Catedrală-RAM-
ACR-BIG-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersectie
GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești
Centru-Țintești Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-
Smeeni Sălcioara-Moisica-Albești Băneasa facultativ-Albești intersecție-Albești Pe Vale facultativ-Udați Mânzu
CAP-Udați Mânzu magazin-Udați Mânzu Biserică-Udați Lucieni intersecție facultativ-Udați Lucieni foraj-
Călțuna.
06:50-07:50-11:50-13:20-14:50-16:20-17:50-19:20-23:15-
Traseul 14B
Smeeni Bălaia-Smeeni La Curbă-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-
Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală- Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-Pogonele
intersecție GWI-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-BIG-ACR-Catedrală-Bazar-
Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-D: Nu circulă.
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Catedrală-RAM-
ACR-BIG-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersecție
GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești
Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni La Curbă-Smeeni Bălaia.
L-D: 07:30-
Traseul Zona 120M
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Catedrală-RAM-
ACR-BIG-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersecție
GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești
Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA.
Nu circulă.
Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-
Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-Pogonele intersecție GWI-General Membrane
facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-BIG-ACR-Catedrală-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou
CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
Nu circulă.
Traseul Zona 120S
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Catedrală-RAM-
ACR-BIG-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersecție
GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești
Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-
Smeeni Sălcioara.
Nu circulă.

Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești
Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală- Pogonele magazin Nelu Anghel-
Pogonele Cruce-Pogonele intersecție GWI-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-BIG-
ACR-Catedrală-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
Nu circulă.
Traseul Zona 120B
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Catedrală-RAM-
ACR-BIG-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersecție
GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești
Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-
Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Smeeni La Curbă-Smeeni Bălaia.
13:00-15:50-17:50-
Smeeni Bălaia-Smeeni La Curbă-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni
str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-
Pogonele Farmacie-Pogonele Școală- Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-Pogonele intersecție GWI-
General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-BIG-ACR-Catedrală-Bazar-Bucegi-Micro 5-
Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
05:25-08:30-14:15-19:05-
Traseul Zona 121
Garaj Trans Bus-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Green Weee International-Odaia Banului
intersecție-Odaia Banului Scuar-Maxenu CAP-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-
Pogonele Farmacie-Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-Pogonele intersecție GWI-
General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-
Constam-Cibela-Apcarom 2.
05:30-13:45-21:45-
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus
facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersecție GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu
Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești Hornari-Maxenu Școală-
Maxenu CAP-Odaia Banului Scuar-Odaia Banului intersecție-Green Weee International-General Membrane
facultativ-Trans Bus facultativ-Garaj Trans Bus.
07:15-15:20-23:15-
Traseul 15
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Stâlpu SMA-Stâlpu Gară-Stâlpu-Mini Market-Stâlpu Cămin Cultural-Stâlpu capăt
Olărești.
06:15-07:45-09:45-12:45-15:30-17:30-19:05-20:40-23:30-
Stâlpu capăt Olărești-Stâlpu Cămin Cultural-Stâlpu Mini Market-Stâlpu Gară-Stâlpu SMA-PECO-BIG-ACR-
Piața Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-
Horticolei 1.
05:30-07:00-08:45-10:30-13:30-16:30-18:15-19:50-21:25-
Traseul 16
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Cornovac-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Intersecție Lipia facultativ-La Fusache-La Puiu-La Costea-Lipia Școală.
06:20-07:35-11:00-13:00-14:20-16:15-17:40-19:30-21:10-

Lipia Școală-La Costea-La Puiu-La Fusache-Intersecție Lipia facultativ-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Hasdeu-
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
05:45-06:55-08:20-12:00-13:40-15:00-17:00-18:20-20:10-21:50-
Traseul 18
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Popas Merei facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei
școală-Intersecție Merei Monteoru facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-
CIT Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La
Teașcă-La Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă-La Burada.
19:30-
Nenciulești La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Teașcă-Gura Sărății școală-
Monteoru facultativ-La Băcanu-La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina
Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-Intersecție Merei Monteoru facultativ-Merei școală-Merei La Croitorie-
Merei moară-Șavalog facultativ-Popas Merei facultativ-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Hasdeu-Gară CFR-
Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
21:00-
Traseul 18 B
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Intersecție Lipia facultativ-La Fusache-La Puiu-Lipia Școală-La Costea-La Blagă-
Merei Parc-Merei La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Ogrăzile Berbecel
facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT
Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La Teașcă-La
Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă-La Burada.
23:30-
La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Teașcă-Gura Sărății școală-Monteoru
facultativ-La Băcanu-La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-
Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-Intersecție Ogrăzile Merei-Ogrăzile Berbecel facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu
facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei Parc-La Blagă-La Costea-Lipia Școală-La
Puiu-La Fusache-Intersecție Lipia facultativ-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogara
facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
Nu circulă.
Traseul 19
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Popas Merei facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei
școală-La Bulimac facultativ-La Banu facultativ-La Teașcă-Gura Sărății școală-Monteoru facultativ-La Băcanu-
La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres.
06:30-07:15-10:00-12:15-14:30-16:45-
Sărata Monteoru Cantina Ceres -Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-
Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La Teașcă-La Banu facultativ-La Bulimac facultativ-Merei școală-Merei
La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Popas Merei facultativ-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Hasdeu-
Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
05:15-06:15-07:45-08:45-11:15-13:15-15:45-18:00-
Traseul 20
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Cornovac-
ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Popas Merei facultativ-Șavalog facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Ogrăzile

Berbecel facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-La Bulimac facultativ-La Banu facultativ-La Grigoroiu-La Cramă-
Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă- Nenciulești La Burada.
07:30-09:45-12:15-16:45-
La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Banu facultativ-La Bulimac facultativ-
Intersecție Ogrăzile Merei-Ogrăzile Berbecel facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Șavalog facultativ-Popas
Merei facultativ-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou
CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
05:30-08:30-11:15-13:15-18:00-
Traseul 21
Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1-Pod Vadu
Pașii-Strada Orașului-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Scurtești 5 str.Jirlău-Stăncești4
strFăurei-Stăncești 3 Intersecție-Dâmbroca Crizantemelor-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Moară-Bordușani
Centru-Săgeata Dispensar-Săgeata Centru-Săgeata Remiză-Beilic Centru-Găvănești Enus-Găvănești Centru-
Găvănești Moară-Movilița-Banița Centru-Banița Piscicola-Moșești Buduleacă-Moșești Răpițeanu Leana-Robeasca
Teren de sport-Robeasca Biserică.
07:45-10:45-16:15-19:30-23:40-
Robeasca Primărie-Robeasca S.M.A.-Moșești Costin Romică-Moșești Cămin Cultural- Banița Piscicola-Banița
Centru-Movilița-Găvănești Moară-Găvănești Centru-Găvănești Enus-Beilic Centru-Săgeata Remiză-Săgeata
Centru-Săgeata Bloc-Bordușani Centru-Dâmbroca Moară-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Crizantemelor-Stăncești
3 Intersecție-Stăncești4 str.Făurei-Scurtești 5 str. Jirlău-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Strada
Orașului-Pod Vadu Pașii-Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara
facultativ-Gară CFR.
04:50-09:15-12:30-17:30-20:35-
Traseul 21B
Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1-Pod Vadu
Pașii-Strada Orașului-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Scurtești 5 str.Jirlău-Stăncești4
strFăurei-Stăncești 3 Intersecție-Dâmbroca Crizantemelor-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Moară-Bordușani
Centru-Săgeata Dispensar-Săgeata Centru-Săgeata Remiză-Beilic Centru-Găvănești Enus-Găvănești Centru-
Găvănești Moară.
13:45-
Găvănești Moară-Găvănești Centru-Găvănești Enus-Beilic Centru-Săgeata Remiză-Săgeata Centru-Săgeata Bloc-
Bordușani Centru-Dâmbroca Moară-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Crizantemelor-Stăncești 3 Intersecție-
Stăncești4 strFăurei-Scurtești 5 str. Jirlău-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Strada Orașului-
Pod Vadu Pașii-Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară
CFR.
06:00-14:45-
Traseul 23
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
Catedrală-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceul Costin Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr. 10-Fabrica de Bere-
Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat-Vernești Antic-Vernești Ciopală-Vernești Pepinieră-Vernești Moară-
Vernești Troiță-Vernești Vulcanizare-Vernești Cămin Cultural-Vernești La Gogoașă-Nișcov Prefit Divers-Nișcov
Dispensar-Nișcov Cămin Cultural-Nișcov Magazin Dodo-Cârlomănești La Plopi-Cârlomănești Stoicescu-Stația
PECO-Mierea Podul Boborei-Mierea Biserică-Mierea La Răspântie-Mierea Unitatea Miltară-Mierea Pensiunea
Stejarul-Grăjdana “Lunceni”-Grăjdana Ocolul Silvic-Valea Sălciilor Boru-Valea Sălciilor “La Ghica”-Valea
Sălciilor Biserică-Valea Sălciilor Miluiți-Valea Sălciilor “Pe Mei”-Izvoru “La cruce”-Haleș 1 “Intersecție Centru”-

Haleș 2 “AZIL”-Pădureni 1 “Dispensar”-Pădureni 2 “Pisculeni”-Pădureni 3 “La cruce”-Tisăul de Jos-Tisău-
Strezeni 1 (Tisăul de Sus)-Strezeni Școală-Strezeni Cămin-Strezeni Biserică-Strezeni capăt.
07:30-11:00-14:20-16:00-17:40-19:30-23:30-
Strezeni capăt-Strezeni Biserică-Strezeni Cămin-Strezeni Școală-Strezeni 1 (Tisăul de Sus)-Tisău-Tisăul de Jos-
Pădureni 3 “La cruce”-Pădureni 2 “Pisculeni”-Pădureni 1 “Dispensar”-Haleș 2 “AZIL”-Haleș 1 “Intersecție
Centru”-Izvoru “La cruce”-Valea Sălciilor “Pe Mei”-Valea Sălciilor Miluiți-Valea Sălciilor Biserică-Valea
Sălciilor “La Ghica”-Valea Sălciilor Boru-Grăjdana Monument-Grăjdana “Lunceni”-Mierea Pensiunea Stejarul-
Mierea Unitatea Militară-Mierea La Răspântie-Mierea Biserică-Mierea Podul Boborei-Stația PECO-Cârlomănești
Stoicescu-Cârlomănești La Plopi-Nișcov Magazin Dodo-Nișcov Cămin Cultural-Nișcov Dispensar-Nișcov Prefit
Divers-Vernești La Gogoașă-Vernești Cămin Cultural-Vernești Vulcanizare-Vernești Troiță-Vernești Moară-
Vernești Pepinieră-Vernești Ciopală-Vernești Antic-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-
Grădinița nr. 10-Bazalt-Liceul Costin Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Catedrală-RAM-ACR-BIG-
Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul
CFR-Horticolei 1.
05:00-05:50-09:20-12:40-16:00-17:40-19:20-20:55-
Traseul 24
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
Catedrală-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu Costin Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-
Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat-Vernești Antic-Vernești Ciopală-Vernești Pepinieră-Vernești Moară-
Vernești Troiță-Vernești Vulcanizare-Vernești Distilerie-Cândești La Pod-Cândești Biserică-Cândești Grădiniță-
Cândești Școală-Sătuc Cămin-Sătuc str. Brașovului, nr.65-Berca Pod-Berca Centru-Berca Casa de Cultură.
06:10-09:00-18:45-23:15-
Berca Casa de Cultură-Berca Centru-Berca Pod-Sătuc str. Brașovului, nr.190-Sătuc Stație GPL-Cândești Școală-
Cândești Grădiniță-Cândești Biserică-Cândești La Pod-Vernești Distilerie-Vernești Vulcanizare-Vernești Troiță-
Vernești Moară-Vernești Pepinieră-Vernești Ciopală-Vernești Antic-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-
Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu Costin Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Catedrală-RAM-
ACR-BIG-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-
Liceul CFR-Horticolei 1.
07:20-10:15-20:00-
Traseul 25
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
Catedrală-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-
Depozitului-Răchitei-Comat-Vernești Antic-Vernești Ciopală-Vernești Pepinieră-Vernești Moară-Vernești Troiță-
Vernești Vulcanizare-Vernești Combinat-Sturza-Zorești Goidescu-Zorești Vila Puică-Zorești IVV La Mat-Zorești
Școală-Zorești Avicola-Zorești Intrare Nenciu-Zorești Tomescu-Ciobănoaia.
07:15-11:45-16:30-20:00-
Ciobănoaia-Zorești Tomescu-Zorești Intrare Nenciu-Zorești Avicola-Zorești Școală-Zorești IVV La Mat-Zorești
Vila Puică-Zorești Goidescu-Sturza-Vernești Combinat-Vernești Vulcanizare-Vernești Troiță-Vernești Moară-
Vernești Pepinieră-Vernești Ciopală-Vernești Antic-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-
Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Bariera
Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-
Horticolei 1.
05:45-08:30-13:00-17:30-
Traseul 25B

Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
Catedrală-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-
Depozitului-Răchitei-Comat-Vernești Antic-Vernești Ciopală-Vernești Pepinieră-Vernești Moară-Vernești Troiță-
Vernești Vulcanizare-Vernești Combinat-Sturza-Zorești Goidescu-Zorești Vila Puică-Zorești IVV La Mat-Zorești
Școală-Zorești Avicola-Zorești Intrare Nenciu-Zorești Tomescu-Ciobănoaia-Merei Valea Puțului-Merei școală-
Intersecție Ogrăzile Merei.
Nu circulă.
Intersecție Ogrăzile Merei-Merei școală-Merei Valea Puțului-Ciobănoaia-Zorești Tomescu-Zorești Intrare Nenciu-
Zorești Avicola-Zorești Școală-Zorești IVV La Mat-Zorești Vila Puică-Zorești Goidescu-Sturza-Vernești
Combinat-Vernești Vulcanizare-Vernești Troiță-Vernești Moară-Vernești Pepinieră-Vernești Ciopală-Vernești
Antic-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-
Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogara
facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
Nu circulă.
Traseul 26
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
Catedrală-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu C. Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-
Depozitului-Răchitei-Comat-Vernești Antic-Vernești Ciopală-Vernești Pepinieră-Vernești Moară-Vernești Troiță-
Vernești Vulcanizare-Vernești Cămin Cultural-Săsenii Noi intersecție DJ100H-Săsenii Noi intersecție Sturza-
Săsenii Noi Răspântie facultativ-Săsenii Noi Magazin-Săsenii Noi Cramă-Nișcov intersecție Săsenii Noi-Săsenii
Vechi Troiță-Săsenii Vechi Biserică.
07:15-12:15-15:30-
Săsenii Vechi Biserică-Săsenii Vechi Troiță-Săsenii Noi Cramă-Nișcov intersecție Săsenii Noi-Săsenii Noi Magazin-
Săsenii Noi Răspântie facultativ-Săsenii Noi intersecție Sturza-Săsenii Noi intersecție DJ100H-Vernești Cămin
Cultural-Vernești Vulcanizare-Vernești Troiță-Vernești Moară-Vernești Pepinieră-Vernești Ciopală-Vernești
Antic-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C. Nenițescu-
Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogara
facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
05:30-08:30-13:30-16:45-
Traseul 27
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-
Catedrală-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu Costin Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-
Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat-Vernești Antic-Vernești Ciopală-Vernești Pepinieră-Vernești Moară-
Vernești Troiță-Vernești Vulcanizare-Vernești Distilerie-Cândești La Pod-Cândești Biserică-Cândești Grădiniță-
Cândești Școală-Sătuc Cămin-Sătuc str. Brașovului, nr.65-Berca Pod-Berca Centru-Berca Casa de Cultură-Berca
Centru-Berca Moara Veche-Berca La Damian-Rătești str. Dealului-Rătești Școală-Rătești str. Bărbulești-Rătești
Troiță- M-rea Rătești.
07:15-11:30-15:45-17:00-20:00-
M-rea Rătești-Rătești Troiță-Rătești str. Bărbulești-Rătești Parc-Rătești str. Fântânii-Berca La Damian-Berca
Moara Veche-Berca Centru-Berca Casa de Cultură-Berca Centru-Berca Pod-Sătuc str. Brașovului, nr.190-Sătuc
Stație GPL-Cândești Școală-Cândești Grădiniță-Cândești Biserică-Cândești La Pod-Vernești Distilerie-Vernești
Vulcanizare-Vernești Troiță-Vernești Moară-Vernești Pepinieră-Vernești Ciopală-Vernești Antic-Comat-Răchitei-
Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu Costin Nenițescu-Romcarbon-Clubul
Polițiștilor-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-
Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
05:10-08:45-13:00-17:15-18:30-21:20-

Traseul 28
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-
Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrală M2-Centrală
M3-Centrală C4-Magazin C facultativ-Centrală C5-Magazin P facultativ-Centrală P6-Centrală P7-Centrală P8-
Mătești Stația Central-Pod Mătești-Centru Cultural Mătesti-Mătești str.Molidului-Săpoca str. Casa Apei-Săpoca
Stadion-Săpoca Slănicului, nr.2- Săpoca Slănicului, nr.12-Valea Nucului str. 1 Decembrie, nr.38-Valea Nucului str.
1 Decembrie, nr.76-Valea Nucului Școală-Valea Nucului Parc-Pleșcoi Piață-Pleșcoi Protopopescu-Pleșcoi Parc-
Pleșești Școală-Pleșești Zona Mărculescu-Pleșești La Țâru-Berca Casa de Cultură-Berca Centru-Berca Intersecție
Valea Lupului-Berca Zona CAP-Berca CAP facultativ-Joseni La Macovei-Joseni Școală-Joseni Magazin Vechi-
Joseni La Pascu-Joseni capăt.
06:40-07:45-09:45-11:15-13:10-14:30-16:35-17:45-19:45-21:30-
Joseni capăt-Joseni La Pascu-Joseni Magazin Vechi-Joseni Școală-Joseni La Tătulescu-Berca CAP facultativ-
Berca Zona CAP-Berca Intersecție Valea Lupului-Berca Centru-Berca Casa de Cultură-Pleșești La Țâru-Pleșești
Zona Mărculescu-Pleșești Școală-Pleșcoi Vila Speranța-Pleșcoi Protopopescu-Pleșcoi Piață-Valea Nucului Parc-
Valea Nucului Școală-Valea Nucului str. 1 Decembrie, nr.252-Valea Nucului str. 1 Decembrie, nr.275-Săpoca
Slănicului, nr.9-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca Str. Casa Apei-Mătești str.Molidului-Centru
Cult.Mătești-Pod Mătești-Mătești Stația Central-Centrală P8-Centrală P7-Centrală P6-Magazin P facultativ-
Centrală C5-Magazin C facultativ-Centrală C4-Centrală M3-Centrală M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-
Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-
Autogară facultativ-Gară CFR.
05:00-06:00-08:10-09:45-11:30-13:00-14:35-16:00-18:20-19:45-21:15-
Traseul Zona 110
Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei-Mitran-Liceul 1-Piaţa Dorobanți-
Intersecție Dorobanţi-Broşteni-Contactoare-Poliție-Carrefour-Episcopie-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Drăgaică-
Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
05:55-
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-BIG-ACR-
Catedrală-Episcopie-Carrefour-Micro 3-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul
1-Mitran-Horticolei-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Apcarom 1-Aromet-Șoseaua Brăilei.
15:07-
Traseul Zona 112
Micro 14-Filatură-Spital Județean-Crâng-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-
Constam-Cibela-Apcarom 2.
06:20-14:20-22:20-
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Crâng-Spital
Județean-Filatură-Micro 14.
Nu circulă.
Traseul Zona 115
Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Romcarbon-Clubul Polițistilor-
Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Tohăneni-Bariera
Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
06:10-14:10-22:15-

Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-
Tohăneni-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Clubul
Politisilor-Romcarbon-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat.
07:15-15:10-23:15-
Traseul Zona 115 B
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Clubul Polițiștilor-
Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat-
Depozit Ursus.
06:00-14:00-22:00-
Depozit Ursus-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu
C.Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital
CFRAutogară facultativ-Gară CFR.
06:35-14:40-22:40-
Traseul Zona 116
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-BIG-ACR-Catedrală-Episcopie-Carrefour-Micro3-Sala Sporturilor-
Broșteni-Primăverii.
Nu circulă.
Primăverii-Broșteni-Contactoare-Poliție-Carrefour-Episcopie-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Stadion-Spitalul
Județean-Filatură-Micro14.
Nu circulă.
Traseul Zona 122
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Camelia-Catedrală-Episcopie-Carrefour-Micro 3-Sala Sporturilor-
Broșteni- Intersecție Dorobanți-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-
Tohăneni-Bariera Ploiești-Depozit Ursus-Raspberry-Service Auto-IDM Dinamic-Șoseaua Spătarului.
06:00-07:00-
Șoseaua Spătarului-Auto Tranzit-MTA-Trufi-ILF-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogară
facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Poliție-
Carrefour-Episcopie-Catedrală-Spitalul Brătianu-Crâng-Spitalul Județean-Filatură-Micro 14.
15:40-17:10

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button