ADMINISTRAȚIE

Ședință extraordinară la Palatul Comunal!

privind convocarea în şedinţă extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:

  • prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit.b), art.
    139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
    57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă
extraordinară, pentru JOI, 18.04.2024, ora 11:00, şedinţă care va avea loc în sediul
Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1,
în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- Proiect de hotărâre nr. 102 din 08.04.2024 privind aprobarea modificării și
completării Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor
„VELOCITY BUZĂU”.
Art.2.- Proiectul de hotărâre prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția consilierilor
locali în format electronic.
Materialele proiectului prevăzut la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către
consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art.3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.
Art.4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 au fost indicate
Comisiile de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.
Art.5.- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei,
www.primariabuzau.ro.
Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va
asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button