ADMINISTRAȚIE

Consilierii municipali, convocați de urgență la Primărie

       DISPOZIȚIE

       privind convocarea în sedință extraordinară (de îndată) a                   

  Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, județul Buzău:

Având în vedere:

-prevederile art.133, alin. (2), lit. a), art.134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art.196, alin. (1), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1 – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința extraordinară (de îndată), pentru  joi, 07 octombrie 2021, ora 09:00, sedință care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat in municipiul Buzau, Piața Daciei, nr.1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al ședinței este următorul:

1.-proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.65 din 2009 pentru aprobarea actului constitutiv actualizat, cu prelungirea duratei de funcționare a Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău.

Art.2- Proiectul de Hotărâre prevăzut la art.1 va fi pus la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialul prevăzut la art.1 poate fi studiat, in format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3- Proiectul de Hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.

Art.4- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art.1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.

Art.5- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art.6- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și Secretariat, va asigura aducerea la cunoștiința publică a prevederilor prezentei Dispoziții.

      PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

                                       Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ

                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

                                                              Eduard Pistol

Buzău, 06/10/2021

Nr. 649

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button