ADMINISTRAȚIE

Să protejăm împreună sistemul de canalizare!

În urma sesizărilor frecvente privind refularea, inundarea subsolurilor blocurilor/locuințelor și/sau apariția mirosurilor neplăcute în sistemul de canalizare, Compania de Apă Buzău dorește să vă aducă la cunoștintă următoarele aspecte:

Reţeaua publică de canalizare este partea din sistemul de canalizare compusă din canale colectoare principale, colectoare secundare, canale de serviciu şi construcţii anexe, prin care se colectează, transportă şi evacuează apele uzate. Punctul de delimitare între rețeaua publică și rețeeaua privată de canalizare este căminul de racord, acesta reprezentând ultima componentă a reţelei publice de canalizare.

Astfel rețeaua publică de canalizare se află în administrarea Companiei de Apă Buzău, instalațiile interioare, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord, fiind în proprietatea și administrarea Asociațiilor de Proprietari, respectiv utilizatorilor-persoane fizice/juridice. Exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor interioare cad exclusiv în sarcina utilizatorilor.

Compania de Apă Buzău, ca operator al sistemului public de canalizare, are obligația să asigure continuitatea evacuării apelor colectate de la toţi utilizatorii, asigurându-se în permanență de funcționarea la parametrii proiectați a rețelei de canalizare. În acest sens sunt efectuate periodic verificări, intervenindu-se atunci când este cazul prin curățarea sistemului. De asemenea, Compania de Apă, răspunde și solicitărilor utilizatorilor, însă, nu sunt rare situațiile când aceste solicitări sunt neîntemeiate.

Obiectul contractului încheiat cu Compania de Apă NU presupune colectarea DEȘEURILOR prin intermediu sistemului de canalizare.

Echipele din teren constată frecvent că obstrucționările rețelei publice de canalizare sunt produse ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de către utilizatori, în sensul eliminării în rețeaua de canalizare a unor deșeuri menajere. La astfel de intervenții, angajații Companiei de Apă găsesc în sistemul de canalizare deșeuri diverse cum ar fi  materiale de construcții, îmbrăcăminte, obiecte de igienă intimă, recipienți, măști de protecție, manuși chirurgicale/menaj, resturi vegetale etc.

De asemenea, uleiul și grăsimile de origine animală ajung, în cantități mari, în rețeaua de canalizare! Acestea nu sunt solubile în apă! Se acumulează pe pereții conductelor, formând o peliculă lipicioasă care își  marește volumul în timp întrucât “captează” resturile menajere si celelate deșeuri care ajung în sistemul de canalizare. Astfel, se creează un mediu excelent pentru dezvoltarea bacteriilor care emană, în locuițe, un miros extrem de neplăcut.

Având în vedere cele menționate mai sus, subliniem faptul că, de cele mai multe ori, motivul înfundării sistemului de canalizare îl reprezintă nerespectarea mai multor reguli esențiale de utilizare a acestuia, reguli pe care fiecare utilizator trebuie să le cunoască și să le respecte. Fiecare deversare de deșeuri în chiuvetă sau toaletă poate conduce la înfundarea rețelelor interioare, ceea ce creează efecte nedorite precum refularea, inundarea subsolurilor blocurilor/locuințelor, apariția mirosurilor neplăcute.

Așa cum este specificat și în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare fiecare utilizator are obligația:

  • „să respecte normele de exploatare și funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute de legislația în vigoare”,
  • „să respecte în punctul de descărcare în rețeaua de canalizare, condițiile de calitate a apelor, potrivit normelor și normativelor în vigoare”,
  • „să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reținere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol”.

Compania de Apă face apel către toți utilizatorii să ia măsuri privind respectarea acestor obligații!

Vă mulțumim anticipat pentru prijin în asigurarea funcționării normale a rețelei de canalizare!

P.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button