ADMINISTRAȚIE

Consilierii municipali sunt convocați în ședință ordinară

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 OCTOMBRIE 2022 au fost adoptate
următoarele hotărâri cu caracter normativ:

 • Hotărârea nr.212/28.10.2022 privind aprobarea Strategiei pentru
  managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea
  pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027.
 • Hotărârea nr.213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară
  delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și
  deratizare în Municipiul Buzău.
 • Hotărârea nr.214/28.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului
  de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău.
 • Hotărârea nr.216/28.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile
  de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de
  transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
  Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public
  în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
 • Hotărârea nr.218/28.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI
  DE CRĂCIUN 2022”.
 • Hotărârea nr.219/28.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de
  producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze
  naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza
  municipiului Buzău.
 • Hotărârea nr.235/28.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul
  de prestări servicii de salubrizare nr.122610/2020, pentru conformarea tarifelor
  activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative
  din OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind
  regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
  101/2006.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai
sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button