ADMINISTRAȚIE

Anunț al Primăriei privind Tarlaua 33

Astăzi, 06.12.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE
HOTĂRÂRE NR. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „ANSAMBLU
REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A
SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN
VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL
BUZĂU”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub
    nr.322/CLM/06.12.2022.
  • raportul de specialitate al Arhitectului șef, înregistrat la nr. 220.253/05.12.2022
  • proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.
    Documentația poate fi consultată:

 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă
la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
18.01.2023, ora 10:00:   

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
 prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button